Indian Army Personnel Honorary Commissions On Independence Day 2019 Indian Army Personnel Honorary Commissions On Independence Day 2019

Indian Army personnel Honorary Commissions on Independence Day 2019

Hits 1,803

New Delhi.15August 2019. The list of Army personnel who have been honoured with honorary commissions on the occasion of 73st Independence Day -2019.

TO BE HONY CAPT

 AC RIS MAJ & HONY LT:, 243277 G SINGH,244139 G S INDA, 241364 J SINGH,  243286 K P MISHRA, 243827 M B SHAHU,243791 M SINGH,  243377 S SINGH, RIS & HONY LT:, 244081 K N BALBHIM, 243874 N R GURJAR, ARTY SUB MAJ & HONY LT:, 269199 B SINGH, 272976 B P SINGH,270075 D RAJ, 269941 D CHAUDHARY,272302 K VENKATARAMAN,   270005 M SINGH,  273420 M P YADAV,270257 M SINGH,  270915 R SINGH,  271657 S P SINGH,268839 U K SHARMA, 269893 V KUMAR, SUB & HONY LT:, 276275 A K YADAV,280153 B P SHUKLA, 276404 D RAM, 279591 G K NEGI, 276575 I DASS,282087 K SINGH,  278309 MAHABIR,  275251 R KUMAR,  272861 R NARAYAN,279521 R SINGH,  273506 S SINGH,  271645 SURESH G, 277786 S KUMAR,  273999 V PARKASH, AAD SUB MAJ & HONY LT:, 299172 B LAL,300261 D V YADAV,300824 P RAJARAO,300604 R SINGH,  300918 R KUMAR, SUB & HONY LT:, 303465 J P SAHOO,302253 S S YADAV,ARMY AVN SUB & HONY LT:, 278798 S KUMAR,   MEG SUB MAJ & HONY LT:, 309046 C J JAI,330787 V SINGH, SUB & HONY LT:, 311073 A KUMAR A,311044 C P KUNTAL, 310713 M S RAO,  306840 R SINGH,  310978 S M BASHA, BEG SUB  MAJ & HONY LT:, 338848 A KUMAR,338857 A B GURUNG, 338310 M K SAMAL,338786 M NAND,338838 M AHMED,  331010 P K KHANRA, 331377 S N GHOSH,338895 S K THAPA,338809 S SINGH, SUB  & HONY LT:, 340117 A K TRIPATHI,340642 D NAYAL,  338599 MAHESAN K,340197 P H BARUAH, 328890 U P SINGH,325925 VINOD P, BOM EG SUB  MAJ & HONY LT:, 351620 A SINGH,   351006 J A MAHADEV,350984 K B DNYANB, 331315 R B VERMA,350198 S J MANIK, SUB  & HONY LT:, 352323 A ALI, 352086 A K GUPTA,352398 B SINGH,  352088 B SINGH,  352319 B P SHRIPATI, 352292 C BHAN,352120 G M JALINDAR, 352327 M M FAROOK  KHAN,   352466 S SINGH, SIGS SUB  MAJ & HONY LT:, 378538 A MISRA, 377922 B REE, 378033 D NATH,378867 J KUMAR,  378986 J SINGH,  380868 L SINGH,  378037 M RAJU S, 379061 P K SADOTRA,378969 S KUMAR G,372049 S SINGH,  372412 S BABU S, 378577 S KUMAR A, SUB  & HONY LT:, 383824 A CHAND,  379617 C S REDDY,380560 P KUMAR,  382511 P GOGOI,  380040 S LAL,  GUARDS SUB  MAJ & HONY LT:, 404311 B SINGH,   404244 J P PANDEY, 404124 S S KASWAN, PARA SUB  MAJ & HONY LT:, 413270 A KUMAR  SC,   413273 L PALSRA  SM, 224157 M N JOSHI(RT),   SUB  & HONY LT:, 413476 R KUMAR,MECH INF SUB  MAJ & HONY LT:, 420931 A SINGH,   421586 B SINGH,  421076 H SINGH,  421446 RAJAN KV, SUB  & HONY LT:, 421373 S K MISHRA, PUNJAB SUB  MAJ & HONY LT:, 429895 B SINGH,   430545 J SINGH,  429797 P SINGH, SUB  & HONY LT:, 430925 H SINGH,  430715 N KUMAR,  430819 R CHAND, MADRAS SUB  MAJ & HONY LT:, 440140 M KRISHNAN,  440142 M S P RAO,439570 N R CHARY,439966 S AMARANADA,439940 SUDARSANAN P, SUB  & HONY LT:, 440459 B K MOORTHY, 441024 REMESHBABU P  , SM, GDRS SUB  MAJ & HONY LT:, 450690 B P JETHA  SM, 450662 D SINGH,  450726 M KHAN,450245 R SINGH,MARATHA LI SUB  MAJ & HONY LT:, 459494 N GORAL, SUB  & HONY LT:, 460187 J K DNYANDEO,460365 N S VISHNU, 460331 R KHILARI, RAJ RIF SUB  MAJ & HONY LT:, 470544 R KUMAR,  470213 R KHAN,470445 S KUMAR, SUB  & HONY LT:, 470256 J SINGH,  471309 R SINGH,  471260 R KUMAR, RAJPUT SUB  MAJ & HONY LT: 479953 A K MIDYA,   480077 P SINGH,  480075 R N GURJAR, SUB  & HONY LT:, 480858 B S PARAMAR, 480797 M PARSHAD,480612 R K SHARMA, 480584 S KUMAR, JAT SUB  MAJ & HONY LT:, 489853 A SINGH,490035 R S JAT, SUB  & HONY LT:, 490829 B PAL, 490845 M P DHAKA,490656 R SWAROOP, SIKH SUB  MAJ & HONY LT:, 220849 B SINGH(RT),   499419 L SINGH,  499610 S SINGH,  220850 S SINGH(RT), SUB  & HONY LT:, 500556 N SINGH  SM, 500334 U S CHAUDHARY,                  SIKH LI SUB  MAJ & HONY LT:, 509753 B SINGH,  509751 T SINGH, SUB  & HONY LT:, 510287 R SINGH, DOGRA SUB  MAJ & HONY LT:, 521077 P CHAND,521111 R SINGH,  520983 R KUMAR,  226989 S K THAKUR(RT),  SUB  & HONY LT:, 521723 D SINGH,  521822 L SINGH,  521898 S SINGH,  521823 S DASS,521849 S KANT,522189 U S RANA, 521724 Y SINGH, GARH RIF SUB  MAJ & HONY LT:, 530312 S S NEGI SM, SUB  & HONY LT:, 531191 K SINGH,  531459 M SINGH,  531447 M S BISHT,531867 R SINGH,  531433 S SINGH,  531456 S S NEGI, KUMAON SUB  MAJ & HONY LT:, 540266 B SINGH,   540895 B RAM  SC,540267 H KISHAN, 540289 M S BISHT,539371 R S JALAL  VSM,   540098 R DATT  SM, SUB  & HONY LT:, 541429 D SINGH, ASSAM SUB  MAJ & HONY LT:, 549445 L HAOKIP,   549621 P K POLAI, SUB  & HONY LT:, 550554 B NEOG, BIHAR SUB  MAJ & HONY LT:, 560045 A KUMAR,559923 D NAIK,559749 S SINGH, SUB  & HONY LT:, 560851 A K SARYAM, MAHAR SUB  MAJ & HONY LT:, 569955 P SINGH,569997 S SINGH,  570047 T N SINGH, SUB  & HONY LT:, 570810 K SINGH,  570587 R B KHATTRI,570816 R LAL, 571382 R KUMAR,  570815 S SINGH, JAK RIF SUB  MAJ & HONY LT:, 580250 H A SINGH,  580897 K SINGH,  580946 M S CHAUHAN,580623 P SINGH, SUB  & HONY LT:, 581773 P CHAND,  582261 SALINDER, 581573 S SINGH,  582102 S KUMAR  SC,581833 W SINGH, LS SUB  & HONY LT:, 588536 T STOBGSIS, NAGA SUB  MAJ & HONY LT:, 590150 H C BADOLA,  540206 S SINGH, JAK LI SUB  MAJ & HONY LT:, 593201 P K SAINI,  SUB  & HONY LT:, 594266 B AHMED,  594343 F HUSSAIN  SM*,   594344 N A BHAT, 594172 P NATH,594386 S SINGH, 1 GR SUB  MAJ & HONY LT:, 602684 M B THAPA,   3 GR SUB  & HONY LT:, 607972 D B HAMAL, 607914 T R THAPA, 4 GR SUB  MAJ & HONY LT:, 612625 K B THAPA,   612646 T B THAOA  SM,  5 GR SUB  & HONY LT:, 618075 B K SHRESTHA,618040 B B THAPA,618051 B B PUN,  618142 K B ALE, 8 GR SUB  MAJ & HONY LT:, 623781 T B THAPA,  SUB  & HONY LT:, 624080 M GURUNG,  9 GR SUB  MAJ & HONY LT:, 629867 B V SHAHI,   629793 H C KOIRALA,629794 L S THAPA, 11 GR SUB  & HONY LT:, 635096 L B KHADKA,   ASC(SOUTH) SUB  MAJ & HONY LT:, 665878 C V REDDY, 665753 C S PANDEY, 642918 D N MEEL, 642941 M L PATHANIA, 665917 N DARA,642938 R S VERMA,665608 S S SAH,  665883 U L GUPTA, SUB  & HONY LT:, 670291 P RANJAN, 670128 V I MREDU, ASC(AT) RIS MAJ & HONY LT:, 681146 G LAL,681247 RAMANUJ, RIS & HONY LT:, 681507 L S GIRI, 681514 S K SINGH,681508 S RAM,  AMC SUB  MAJ & HONY LT:, 698368 A SINGH,698410 B SINGH,  698448 K KUMAR,  698411 K S RAJAN,698174 M ALAM,698356 P RAMAMOORTHY,698254 R KUMAR,  698255 R KUMAR,  693938 S SINGH,  698050 T R JAT,  697756 U R SINGH, SUB  & HONY LT:, 698285 ASOHAN T, 698397 K SINGH, AOC SUB  MAJ & HONY LT:, 729304 C K KUMAR,728843 J LAL, 729395 L SAHARAN,729137 R SINGH,  725377 S R S KHYALIA,727584 S C RAJPUT, SUB  & HONY LT:, 728327 G S SAHADEO, 730270 M K TIWARI, 730391 O P PANDEY, EME SUB  MAJ & HONY LT:, 758954 D GIRI, 758894 G S CHAUDHARY,766439 I SINGH,  761407 J S RATHORE,758627 MANOHARAN V,758811 N P S MALIK,758806 P KITTU,  760950 R G MISHRA, 759336 RAJAN C,  764331 R K ROY,  758589 R KRISHAN,758217 R K PANDEY, 758999 S VARUGHESE,758849 S V SINGH,758870 S DEV, SUB  & HONY LT:, 766863 A K YADAV,766425 B K ROY,  766476 B K DUBEY,769824 D RAM, 768309 G DAS, 766241 MADHU K,  766418 M S GHOSH,766467 M KUMAR,  766669 N SINGH, AEC SUB  MAJ & HONY LT:, 804046 J C PANDEY,   803533 P KUMAR,  803712 S SINGH, SUB  & HONY LT:, 804847 SRI K K SINGH, RVC RIS MAJ & HONY LT:, 797519 J CHANDER,797418 R MALI, INT SUB  MAJ & HONY LT:, 811158 A SINGH,810978 N S DHADWAL  SM,  811266 R SINGH,  811126 V B SINGH, SUB  & HONY LT:, 811583 R K LOYER,811611 S S CHIB, CMP SUB  & HONY LT:, 819894 R M DUBEY,819907 S S JAT, PNRS SUB  & HONY LT:, 829516 J SINGH, DSC SUB  & HONY LT:, 843223 A K PAUL, 843184 B LAL, 842111 M SINGH, TA SUB  & HONY LT:, 5627 A SINGH,  5119 B SINGH, 5697 D DUTT,  4925 J SINGH, 5465 R SAHAI, 5464 S SINGH,  

TO BE HONY LT PBG RIS MAJ:, 235059 K SINGH,235053 S KUMAR, AC RIS MAJ:, 244394 A RAM,   244704 B SINGH,  242740 H CHANDRA,243991 J SINGH,  244122 K SINGH,  244323 K SINGH,  243851 M G TARALE, 245527 P NAYAK,  243693 R K TRIPATHI, 243492 V K PANDEY, RIS:, 245257 A A MONDAL,  246032 D SINGH,  243989 K SINGH,  244395 M S JAKHAR, 243976 M SINGH,  243886 N KUMAR,  244145 N SINGH,  245416 N S SHISHODIYA,   244131 N SINGH,  243950 R KUMAR,  243762 R DAS, 244278 R CHAND,  246234 R S RATHORE,245089 S BABU,243834 S B BHAUSAHEB,243686 S SINGH,  246035 S PATEL,  244940 S K SINGH,244949 U A JAINUDDIN,243759 U SINGH,  243996 Y SINGH, ARTY SUB  MAJ:, 273380 A SINGH, 224337 A SINGH(RT),271706 A N SARMA,270368 A KUMAR,  270757 B K YADAV,268891 B PATTEKAR, 271656 B B D (CHHETRI),  272246 BOPANNA K U,272771 BYJU B,272268 C R JAT,  270489 D R GURUNG, 273810 D SINGH,  269946 G SINGH,  270795 GANESHA M,274212 G REDDY B REDDY,  268836 G S MEHTA,269696 J A BALIRAM,273591 J K MISHRA  SM,   272624 J JAMES D SOUZA,  272443 K N CHOUDHARY,273351 K C MARODIA,272348 M SINGH,  272283 M S SISODIYA, 269750 M SINGH,  274292 N RAI, 273043 PRASANNAN C A,274203 P VARAPRATH,273381 R SINGH,  272012 R KUMAR,  272453 R A SHARMA, 255049 R P PANDEY(RT),   272833 R MANOHARAN,268549 R SELVARAJ, 268837 S L SINGH,270157 S PAL, 270858 S RAFEEK, 270646 S CHELLATHURAI,   268719 S AHMAD,  270262 S DWIVEDI,271513 S KUMAR S,271211 S PAL, 272064 V SINGH, SUB :, 279821 A KUMAR, 274550 B R YADAV,280547 B SINGH,  268433 B S PATHANIA, 280566 BINU M SAMUEL,275145 B SINGH,  280311 B DEV, 274425 D MATHEW, 280307 D R RANA, 276084 D B GURUNG, 277219 D K PANDEY, 279238 G SINGH,  280677 G S PARMAR, 279762 J ROOP,275791 J SINGH,  278848 J SINGH,  283244 JOTHIVEL R, 279188 J POLLAI, 274828 K SINGH,  277035 K SINGH,  277737 K SATYANARAYANA,  277552 K SINGH,  279012 K K SINGH,278664 L SINGH,  276473 L SINGH,  279346 L P RAMCHANDRA,   280098 M R RAI,  275143 M KUMAR,  275159 M K VARGHESE, 282374 M S CHAUHAN,277182 N S KANWASI,275358 O CHAND,  273974 P SINGH,  278358 P SINGH,  280390 P S NEGI, 281256 P K SINGH,273553 P C JATAV,276731 R P SINGH,280464 R SINGH,  276164 R SINGH,  279074 R BAHADUR,277571 R P SINGH,274605 R KISHOR, 279705 R SINGH,  282921 R SINGH,  273510 R SINGH,  278737 R S KUMAR,278081 SANJEEV,  275903 SATHEESAN,281797 S SINGH,  274664 S SINGH,  277990 S R SINGH,274178 S SINGH,  278122 S SOORIAN,277210 S S YADAV,279206 S SINGH,  276418 S KUMAR,  276912 VENGATESAN S, 275302 V G NAIR   B, 279190 V KUMAR,  273807 V SINGH,  278090 V P VERMA,280887 W D BABURA, AAD SUB  MAJ:, 300863 A S VITHAL,  301360 B GULABAJI, 301348 B SINGH,  300793 G LAL, 300896 J CHAND,  301362 M SUBRAMANI,301258 P SINGH,  300883 R C GUSAIN, 301167 SELVAM L, 300112 S S CHIB, 300334 T K MAITY, SUB :, 302016 A P KUMAR,   302361 B SHARMA, 301916 DAFEDAR,  300928 D RAJ, 300749 D PAL, 302570 D SINGH,  302718 M SUNDARARAJAN,   302540 P SINGH,  303601 RAJEEV KV,301457 R KUMAR,  302956 R KANWAR, 303067 R A YADAVA, 303175 R KUMAR,  301922 SABU S,303489 S R MAHIBUB,301038 S S K M BHAI, 303243 S R S TIWARI,  ARMY AVN SUB  MAJ:, 300876 J SINGH,274971 S SHARMA, 272037 S A M BUKARI, SUB :, 259461 R D PANDEY(RT),274069 V K SHARMA, MEG SUB  MAJ:, 309098 D BABU M P,  308810 J GEORGE, 309680 K S VARMA,308658 N MONDAL, 309420 P S RAJ,  309426 R SELVAM, 308707 S B YADAV,309154 UNNIKRISHNAN N A,  SUB :, 311008 A KISHOR,310331 AMUDHARAJAN C,311078 A LOKOGOL,311001 D RAMALINGAM, 310982 F A M PRAKASAM,   310707 G LOGANATHAN, 311069 G P RAO,  310999 H BALAPPA,310467 J M DOSS K, 311121 J RAVI,310706 K SREENIVASULU,   310446 K S PANDI,310720 M P DINESH, 311074 M UNDRI,  310724 N PATIL,  310996 N K REDDY,310442 PREMAKUMAR V, 310710 R KRISHNAN N, 310443 R KUMAR,  311067 R KUMAR BH, 311046 R MARIAPPAN,310712 S AROCKIADOSS,311068 S ARUNACHALAM,311003 S GHOUSEDDIN, 309898 S R KUMAR,310699 S NORONHA,310737 S KUMAR MA, 311002 THAMIZHARASAN P,  311071 T SADANANDAM, 311006 V J BOSCO, BEG SUB  MAJ:, 339043 B SINGH,338670 B S RAWAT,338844 G C BHATT,339114 G S RATHOUR,331466 K KUMAR V,210495 M L SHARMA(RT),   338754 P SINGH,  338834 R SINGH,  339076 R S YADAV,331820 SATHEESAN S,328940 S CHAND, SUB :, 340169 A K RAI, 340690 A THAKUR, 341395 A SINGH,  340227 A K TRIPATHI, 340638 B SINGH,  340391 B K SINGH,340454 B K SINGH,339961 G SINGH,  340196 I B S CHAUHAN,340224 J SINGH,  341065 K K THAKUR, 340113 K P TRIPATHI, 340118 K ALAM,340248 K SINGH,  340195 L KUMAR,  340451 M SINGH,  340205 M L SHARMA, 340142 N SINGH,  340462 N K MANDAL, 340138 P SINGH,  340458 P SINGH,  340647 P K ROY,  340452 R K SINGH,340639 R SINGH,  340176 R P DUBEY,340460 S K THAKUR, 340172 S C NATH, 340449 S NANDI,  340565 S KUMAR,  340644 S S UPADHYAI, 340473 S K SINGH, 339838 V SINGH, BOM EG SUB  MAJ:, 224982 A K DWIVEDI(RT), 351512 A SINGH,  331316 A KUMAR P K,351285 D KUMAR,  224983 K SINGH(RT),351601 P SINGH,  350650 PUGALANDHI G, 350698 R SINGH,  331314 R E KUSHWAHA, 331387 S SHUKLA, 351008 S RATI,  SUB :, 352365 A V RAJARAM,   352370 A KUMAR,  352380 A KUMAR,  352082 A SINGH,  351734 B SINGH,  352631 B SINGH,  352357 B D GANPATI,352121 C SINGH,  352487 G G SITARAM,353206 G G DNYANOBA, 352083 G R JAT,  351712 G A DIGAMBER, 352638 G D BHIKAJI,352640 H SINGH,  353253 H SINGH,  352853 J SINGH,  352689 J SINGH,  352286 J SINGH,  352432 K SINGH,  351717 K S MURALIDHAR,   352494 K KRISHAN,352519 K B GULABRAO, 352374 M S MOODOTIYA,352186 M KUMAR,  353406 M M ALI,  352423 M Y KHAN, 352377 O P JOGI, 352282 P D S P NARAYAN,  352642 P A GUNDA,352861 P C SHIVAJI,352492 P V MUKUNDA,352517 R KHAN,351031 R KUMAR C M,352629 R KUMAR,  352400 R SINGH,  352059 R K TIWARI, 352692 RAMJANI,  352087 R RAM, 352543 S SINGH,  352691 S ALI, 352431 S P SINGH,353446 S S RAMDAS, 352061 S K SINGH,352397 S S CHOUHAN,352322 U V ISHWAR, SIGS SUB  MAJ:, 378574 A K SINGH,  378203 A PANDEY, 379735 A K UDGATA, 379184 G S KHATTRI,378042 H S RAWAT,379451 J XAVIER M, 372469 J SINGH,  367685 J K BARAKOTI(RT),   378550 J N SINGH,378802 J JOHN,379220 M JALALUDDIN, 379236 M K NAIR PR,378700 P SINGH,  379105 P M C BHAI, 376178 P KUMAR,  378615 P SINGH,  378495 R K SHARMA, 372406 R KUMAR,  373965 RAVINDRA, 379109 S KUMAR,  379434 S K YADAV,372414 S GANESAN,378629 SHAJI M J,379230 S L MEENA,377920 S N RAJU, 379146 S PILLAI, 372217 S S SENGAR, 378758 UNNIKRISHNAN AK,  372631 V S NEGI, SUB :, 384015 A K SHARMA,  383139 A KUMAR,  383513 A KUMAR,  383365 A L MAURYA, 383073 A KUMAR A,377465 A SAILU,  381089 B PATHAK, 382884 B SINGH,  382526 B RAM, 382279 B SINGH,  381086 B GOND,382282 D SINGH,  380092 G LAL, 383388 G S PAL,  377433 H P SINGH,378675 M K TRIPATHI, 380156 M R ISLAM,382281 N SINGH,  382284 N H RAJARAM,382746 PITAMBAR, 382901 P K SAHOO,382558 P SINGH,  383457 R P KUMAR,382435 R CHAKRABORTY,382285 RAJARAM GS, 383452 R KUMAR,  382273 R KUMAR,  383367 R P SINGH,379546 RAMAKRISHNAN P,   383372 R JEE, 383385 R YADAV,  383387 R P SINGH,381144 R C GHOSH,384957 S KUMAR S,383389 S N S YADAV,383425 S BIHARI, 382513 S K DAS,  382277 S K BHARDWAJ, 383426 T SINGH,  383390 V K SHUKLA, 384067 VIJAY,  GUARDS SUB  MAJ:, 403925 A KUMAR,  404197 P K SHARMA, SUB :, 405254 A KUMAR, 404935 B RAM, 405340 H K CHAUHAN,405093 K SINGH,  404752 NAVEEN P, 405317 O PRAKASH,404990 S KUMAR,  405200 S KATHAT, 404851 S RAM, 405321 S D LAL,  404399 S G S RAO, PARA SUB  MAJ:, 413208 D SINGH, 413444 M SINGH  KC  SM,  413272 M SINGH SC, 413262 S P NAWANI, SUB :, 413540 A KUMAR, 413770 B S SAMANT, 413348 B B THAPA,413395 D SINGH,  413842 G SINGH  SM,413683 J SINGH,  413538 K RAM, 413541 N C PANDEY, 413405 N C KALAMKAR, 481049 R SHYAM,  413613 RAJU,  413578 R DASS,413500 S NIRWANI, MECH INF SUB  MAJ:, 421065 A KUMAR  SM, 421027 A K TRIPATHI, 421265 K RAVI,420915 M PERUMAL P,421427 M KUMAR,  421037 N SINGH,  421185 P SINGH,  421082 R MURTI,  421424 SRINIVASAN S, 421026 T K MANNA, SUB :, 421808 AIYAPPA AB,  422027 D K PANDEY, 421918 J RAJ, 421330 L SINGH,  422147 M A GURUDEVAN,420798 M SINGH,  421542 M SINGH,  421839 M DONGARE,421809 P KUMAR VS, PUNJAB SUB  MAJ:, 430668 A KUMAR,  430518 A KUMAR,  430144 B SINGH,  430307 B S GULERIA,430126 G SINGH,  429961 J SINGH,  430525 K SINGH,  430328 L SINGH,  430709 N K DHIMAN, 430022 R KARAN,  430635 R KRISHAN,220841 S SINGH(RT), SUB :, 431148 A KUMAR, 430991 H SINGH,  430782 K SINGH,  430969 M SINGH,  431387 P SINGH,  431335 R KUMAR,  431126 R KUMAR,  431607 R SINGH,  431332 S KUMAR,  431497 V KUMAR, MADRAS SUB  MAJ:, 440047 CHIDAMBARAM D, 439863 KALIDASAN V,440179 K ABRAHAM,439897 S RAO, 440323 S KARIMULLA,440024 V H PRASAD, SUB :, 440231 A KUMAR M,   441026 BINO MD,  440574 D K RAO,  440632 KAMARAJ K,440870 M S RAO N,440555 M KHAJANNA, 440730 P V RAO,  440228 S N RAO,  440567 SAJI P,440669 S DHINAKARAN, 441032 SHIBU J,  440236 S S KUMAR,440635 V M KUMAR, GDRS SUB  MAJ:, 450238 A KUMAR, 450595 D SINGH,  450742 L SINGH,  450980 M CHAND,  450868 M R ALI  SM,450761 O PRAKASH,448011 S M N TRIPATHI(RT), SUB :, 451533 D P SINGH,   451532 G KHAN,451757 H KHAN,451499 J SINGH,  451659 J SINGH,  451633 J MAL, 451636 K P SINGH,451635 K SINGH,  451864 M R ANSARI, 451065 N PRAKASH,451660 P K VERMA,451047 S P MEENA,451074 S S YADAV, MARATHA LI SUB  MAJ:, 459495 B A VITHAL,458195 B B DUBEY(RT),459765 K T GUNDAPPA, 459489 L R BHAGWAN,459716 P ZENDE,  458006 S PANDEY(RT), 458080 S MISHRA(RT), 458005 Y P SHARMA(RT),  SUB :, 460074 B CHANDRAKANT D, 460494 C J BABU, 460238 G Y GOPAL,460962 K A BABURAO,459913 K S LAXMAN, 460278 N D PANDURANG,460390 P K SHANTARAM,460511 P A BALASO, 460724 P R DAULAT, 460778 P S VITTHAL,460505 P M BHIMRAO,460632 R K SHARMA, 460277 T B PARASU, 460476 V PAWAR,  460304 W B PUNDLIKRAO,   460244 Y R RAMCHANDRA,  RAJ RIF SUB  MAJ:, 470227 C SHEKHAR,  470661 M SINGH,  470571 M RAM, 470490 R S RAJPUT, 470270 ROHITASWA,470783 S D CHOUDHARY,470660 S S S VSM, SUB :, 471222 A K SINGH,   471191 A KUMAR,  470837 C S SHEKHAWAT,471623 D R JIVA, 471485 D S PARIHAR,471016 D SINGH,  470964 G S TANWAR, 471519 G SINGH,  471649 H SINGH,  470992 J CHANDRA,471381 J SINGH,  469936 J R S SHEKHAWAT,  471231 K P SINGH,471083 L RAM, 471263 MAHAVEER, 471155 M BABU,470876 N ALI, 471174 R M SINGH,471493 R SINGH,  471393 R RAM, 471033 S KUMAR,  471183 S S TOMAR, RAJPUT SUB  MAJ:, 480111 J S S RAO,480140 P S BHATI,480076 S CHANDER, SUB :, 480795 A K SINGH,   480736 A K SINGH,481347 B SINGH,  480844 B S RATHORE,481243 B SINGH,  480899 B C PARMANIK, 481187 G ALI, 481104 H S CHOUHAN,480976 J PRASAD, 481136 KARAMJIT, 481149 M LAL, 481123 R KANT,480709 R KUMAR,  481500 R SINGH,  480975 R N GURJAR, 480879 R SINGH,  481648 SATBIR,481164 S KUMAR,  480801 S SINGH,  480970 S SINGH,  480800 S DUTT,481415 S SINGH,  481144 S KUMAR,  481330 T P SINGH,481327 V P S KUSHWAH,480969 V P SINGH, JAT SUB  MAJ:, 489975 A K BAGARIA, 490431 B S BHATI,489826 B SINGH,  490070 DHARAMVEER, 490138 H SINGH, 489705 OM PRAKASH  489885 S KUMAR,  490349 V SINGH, SUB :, 488799 A KUMAR, 490554 A KUMAR,  491370 A KUMAR,  491127 B SINGH,  490684 B S NEHRA,490772 D SINGH,  490962 D CHANDRA,490459 H RAM, 490925 JAIVIR,490946 J SINGH,  490958 M L YADAV,490883 M SINGH,  490497 N PAL, 489763 P KUMAR,  490764 R K SARAWAT,490706 R SINGH,  491109 R CHANDAR,491020 R SINGH,  490994 R L DUDI, 490769 S KARAN,  490732 S SINGH,  490705 Y YADAV, SIKH SUB  MAJ:, 499586 J SINGH, 499339 J SINGH,  499510 J SINGH,  499609 M SINGH,  499813 M SINGH,  499336 R SINGH,  499577 S SINGH,  499568 S SINGH, SUB :, 500613 B SINGH, 500466 B SINGH,  500319 D LAL, 500336 D KUMAR,  500566 H SINGH,  500502 H SINGH,  500525 H SINGH,  500581 H SINGH,  500550 H SINGH,  500683 J SINGH,  500465 J SINGH,  500614 K SINGH,  500429 L SINGH,  500234 M CHAND,  500240 R CHANDRA,500624 S SINGH,  500261 S SINGH,  500490 S SINGH, SIKH LI SUB  MAJ:, 509158 B SINGH, 509487 H SINGH,  509752 J SINGH,  509742 S SINGH, SUB :, 509954 A SINGH, 509818 B SINGH,  510164 D SINGH,  510368 G SINGH,  510145 H SINGH,  510300 J SINGH,  510180 J SINGH,  510299 J SINGH,  510130 M SINGH,  510358 M SINGH,  509812 M SINGH,  509969 N SINGH,  510367 R SINGH,  510005 R SINGH,  510067 S SINGH,  510096 S SINGH, DOGRA SUB  MAJ:, 521182 B BHUSHAN, 520636 C R THAKUR, 521020 K S RANA, 520854 M LAL, SUB :, 520598 A KUMAR, 521778 B R THAKUR, 521739 B D THAKUR, 521492 B K SHARMA, 521738 C R CHAUHAN,521994 D SINGH,  521610 D SINGH,  522181 D SINGH,  521503 H SINGH,  521624 J CHAND,  522052 J RATH,521752 K KUMAR,  521802 KASHMIRA, 521770 M SINGH  SM,521779 M LAL, 521803 M R SHARMA, 521578 M KUMAR,  521767 O SINGH,  521648 R KUMAR,  521780 R KUMAR,  520631 R KUMAR,  521707 R SINGH,  520225 R KUMAR,  521668 R K SAINI,521509 S PAL, 521741 S SINGH,  521615 S SINGH,  521886 V SINGH, 521730 VARINDER KUMAR 521159 V KUMAR, GARH RIF SUB  MAJ:, 530969 A KUMAR V, 530727 B SINGH,  530155 D SINGH,  530247 D KUMAR,  530311 H SINGH,  530708 M S BISHT,530352 R RAM, SUB :, 531442 C M SINGH,   531493 D PRASAD, 531445 D SINGH,  531353 D KUKRETI,531806 D S RAWAT,531542 H S BARTWAL,531253 J S CHAUHAN,531794 K SINGH,  531522 L SINGH  SM,531399 M PRASAD, 531892 M SINGH,  531790 M SINGH,  531416 M S BISHT,531834 M SINGH,  531492 P SINGH,  531449 R SINGH,  531805 S SINGH  M,IN,D,  531385 S SINGH,  531550 S SINGH,  531403 T SINGH,  531335 V SINGH, KUMAON SUB  MAJ:, 540397 B SINGH,  540510 MUKESH,540382 P S DASILA, 540511 R SINGH,  540017 R S BHAINSORA,  SUB :, 541082 A SINGH, 541535 C S CHAUHAN,540925 D SINGH,  541331 D SINGH,  540817 D S KANYAL, 541304 D V YADAV,541296 G SINGH,  541274 H S KAPKOTI,541315 K SINGH,  541150 K SINGH,  541102 L MOHAN,  541247 M CHANDRA,541210 N SINGH,  540926 P C PANERU, 541248 R B SHARMA, 541212 R SINGH,  540946 R SINGH,  541408 R S SUYAL,541185 RAMAWTAR, 541249 S K PAL,  541269 U SINGH, ASSAM SUB  MAJ:, 549681 H K DAS,549744 J RAJBONGSHI, 549437 K B THAPA,549612 N B THAPA,549693 R DULAREY,549685 S SAIKIA, SUB :, 550203 A C NATH,550851 A SINGHA, 550321 B C DAS,  550007 D K NATH, 550626 K K BRAHMA, 550805 K K DAS,  550380 MOHAN C RAY,550461 N C RAY,  550359 N DAS, 550316 T LHUNDIM, BIHAR SUB  MAJ:, 560127 D K MANDAL,559754 J MURMU,  560213 L MAJHI,  558242 M K MISHRA(RT),   560276 M BARAIK, 559769 R N PARIDA, 560074 S MUNDA,  560059 U S GAGRAI, 560133 V MINJ,  SUB :, 560627 A MINJ,561019 A K CHAUDHARY,560707 B MUNDA,  560471 C BASKI,  560654 C PURTY,  561087 J MINJ,560696 P KISPOTTA, 561041 S PRASAD, 560839 U TIWARY, 561020 UPENDRA P SINGH,  560869 V KUMAR, MAHAR SUB  MAJ:, 569981 I K ABBOT, 570096 M S KARKI,570266 N G DUTTA,570017 P P SINGH,569977 R KUMAR, SUB :, 571349 A SINGH, 571296 A SINGH,  570808 A K ROY,  570255 B DAS, 570702 G LAL, 571022 G SINGH,  570673 K OJHA,570943 K S YASHAVANT,570928 N R RAVAJI, 570902 P S KARBHARI, 570879 R SINGH,  571383 R SINGH,  570374 S B SINGH,571005 S M GANESH, 570687 S S DHAMI, JAK RIF SUB  MAJ:, 581091 D SINGH, 580900 M K SHRIVASTAVA,  581173 M S THAKUR, 580559 N SINGH,  580541 S SINGH, SUB :, 581353 A HAMID, 581858 A SUBBA  SM,582106 A KUMAR,  582008 B SINGH,  581703 B SINGH,  582103 B SINGH,  582138 B SINGH,  581834 B RAM, 581494 D LAL, 582040 D BAHADUR,581985 H SINGH,  581697 J RAM, 581872 J SINGH,  582083 J SINGH,  581634 K SINGH,  581633 K SINGH,  581545 M GULERIA,580789 P SINGH,  582013 P SINGH,  581702 P NATH,581784 P K GURUNG, 581699 R KUMAR,  581869 R AGNIHOTRI,581901 R SINGH,  582104 R KUMAR,  581713 S CHAND,  581706 S KUMAR,  581659 S SINGH,  581602 S GURUNG, 582022 S KUMAR,  582154 T CHAND,  581558 T SINGH,  582016 V KUMAR,  581864 Y RAJ,  LS SUB :, 588576 M DIN, 588733 N DORJEY, 588682 N NORBOO, 588637 P NAMGAIL,588650 T PALJOR, NAGA SUB  MAJ:, 590216 W N ANAL,  SUB :, 590327 A PUKENI,590338 N KUBA,590305 P S S ANAL, JAK LI SUB MAJ:, 593176 A K SHARMA,  593609 B SINGH,  593433 G S CHIB, 593348 K L PARHAR, 593253 M SADIQ,  593471 SIDDAPURAM V RAJU,  593753 S LAL, 593455 S CHANDER,593419 S CHANDER,593606 S SINGH,  593604 V P SHARMA, SUB :, 593633 A S MAHAR,   594230 A SINGH,  594140 B RAJ, 594257 G N WANI, 593942 J SINGH,  594394 K CHAND,  593799 K RAJ, 593749 K L SANODIYA, 594235 K SINGH,  594751 M ASHFAQ, 593983 M BASHIR, 593665 M SHABIR, 594122 M SINGH,  594213 M KHAN,594094 M HUSSAIN,594214 N KUMAR  SM,594217 R LAL, 593842 R DASS,593650 R KUMAR,  593549 R SWARUP, 594149 R A KHAN, 594745 S AHMED,  594355 S NATH,594523 S LAL, 593689 S S PADDA,594115 S LAL, 593925 Y PAL,  1 GR SUB  MAJ:, 602725 M K PUN, SUB :, 603021 A K SHARESTHA, 602969 M B R MAGAR,602977 N B GURUNG, 603063 Y B DARLAMI, 3 GR SUB  MAJ:, 607838 D B SHRESTHA,  607786 R B PUN, SUB :, 607884 C B ADHIKARI,  607779 D B GURUNG, 607960 G S THAPA,607812 K P GURUNG, 607908 M B ALE,  608007 P MARUTHAPPAN,608005 R B THAPA,607868 R B THAPA, 4 GR SUB  MAJ:, 612853 A K SHRESTHA,  612658 K R THAPA,612631 N B GURUNG, 612677 P B GURUNG, SUB :, 612886 B B GURUNG,  612849 G BALAL,  612821 K B T MAGAR, 5 GR SUB  MAJ:, 617001 B K M TRIPATHI(RT),617880 B R GURUNG, 617874 D THAPA,  617863 D B THAPA,617938 P C KUMAR,617671 T P POUDEL, SUB :, 618166 B B SARU,618053 B B GURUNG, 618110 D B SARU, 618066 G B PUN,  618143 H P GURUNG, 618165 I B THAPA,618164 K B KSHETRY,618127 R R PANDEY, 617926 V THAPA, 8 GR SUB  MAJ:, 623811 J B PUN, SUB :, 623982 D B CHHETRI,   623931 D B THAPA,623985 R B RANA, 624149 S B THAPA,624058 S K PUN,  624120 S B BHUJEL, 9 GR SUB  MAJ:, 629875 B B BHANDARI,  629949 M B CHHETRY  SC,  629960 T PAUDEL, SUB :, 630035 M BAHADUR K C, 629966 R B SINGH,630106 S MAL,  11 GR SUB  MAJ:, 634779 A K LIMBU, 612675 A THAPA,  634636 D S BASNET, 634692 P B RAI, SUB :, 635070 B K SUB BA,   635239 H B TAMANG, 634891 K K LIMBU,635127 M K PALUNGWA, 635091 R RAI,  ASC(SOUTH) SUB  MAJ:, 665758 A B S KACHRU,642587 A M S LAL,665795 A KUMAR T G,660081 A K MISHRA(RT),   666023 B ROY, 642912 G C PASARI, 665778 J SINGH,  665966 P K PRADHAN,664846 P PARIA,  665741 R S R SHIKKH, 665610 S KUMAR,  665918 S NARAYAN,664274 T S NATHAWAT, SUB :, 660993 A N MISHRA(RT),670232 A K SRIVASTAVA,   670260 A K GUPTA,668854 A K SAH,  670131 H CHANDRA,667318 J K MOHANTY,670135 M P RADHAKRISHNAN,  670143 M LAL, 670126 N SINGH,  668671 P K SATAPATHY,670142 R SHAM,670146 R P SAINI,669683 S NIWAS,  668672 S SINGH,  668684 SURENDER, 670294 S KUMAR,  660532 S P SINGH(RT),669273 T NEGI,670259 V MAHTO,  667868 Y POOJARY K, ASC(AT) RIS MAJ:, 681194 H SINGH, 681254 M SINGH, RIS:, 681534 A RAHAMAN,   681520 B SINGH,  681528 B N PRASAD, 681519 C M S BISHT,681517 J D SAHADEV,681510 J S RATHORE,681533 K J RAJU, 681530 K V RADHAKRISHNAN,  681513 M SINGH,  681621 M S YADAV,681504 M HOSSAIN,681503 M PANDIT, 681501 N BISHOYI,681518 P K KANNAN, 681543 R N PAL,  681512 R KUMAR,  681542 R K RANA, 681505 S YADAV,  681529 S YADAV,  681526 U S SHARMA, AMC SUB  MAJ:, 698315 A S CHAUHAN, 697167 A AHAMAD, 698450 B SINGH,  698256 D RAJ, 695075 G P MOHANTY,696612 G S SAMANTA,694270 I SINGH,  695058 K J SINGH,698407 K R KUMAR,697243 N RAVI P, 693939 P KUMAR,  697120 R SINGH,  699166 R SINGH,  698309 R B YADAV,698049 R GURUSAMY, 698594 S KUMAR,  698449 S LAL, 696909 U SINGH, SUB :, 700597 A SINGH, 699566 A KUMAR,  698880 A RANGANATHAN,699645 A KUMAR,  699612 A KUMAR,  700724 A BISWAS, 698120 C L SINGH,700978 D MOHANTA,699571 D P THAKUR, 699534 G DIVAKAR,700339 H SHANKAR,698281 H C PATEL,698121 J L DASH, 697079 J R KUMAWAT,700510 K KUMAR,  697247 M S MADHUKAR, 700802 N SOI, 700670 O PRAKASH,700344 P SINGH,  698471 P K HAZRA,700392 P GOGOI,  700336 R KUMAR,  700413 R SUNASAGADA, 697881 R A S YADAV,699573 R N YADAV,700869 RAMVIR,699310 S A RAHIM,700412 S CHANDRA,700343 S K MANNA,700342 S K DAS,  701013 S Y DOSS, 700873 T R RAO,  700669 V S S YADAVA, 701912 V S RAMRAO, AOC SUB  MAJ:, 724845 A K DAS,728991 B K VISWANADHAM,  725581 D R SAU,  728541 H SINGH,  728997 J N P SHARMA, 725309 M SARAGADA, 725524 N LAL, 729025 R B SINGH,729132 R CHANDER,727369 S M KHAN, 727942 S TIWARI, 727944 S KUMAR,  728943 S SINGH,  727454 THOMAS MT, SUB :, 730589 A K MAITI,   730487 A SHAHABUDDIN,730060 B KUMAR,  730249 G YADAV,  730245 G P JAT,  730168 K S TIWARI, 730194 K SINGH,  731379 M GUJAR,  728042 M N ALI,  728219 N VINOD,  730172 N CHAND,  730370 N C MAHATA, 730637 RAGHAVAN V, 730264 R KUMAR,  730306 RAJU K,730349 R PAL, 730339 S MALITYA,730594 S K SINGH,730246 S SINGH,  730560 S L YADAV,730335 T K PRADHAN,730989 U K YADAV, EME SUB  MAJ:, 766581 A S U LASKAR,758615 A K RAI,  758516 B R BISHNOI,763696 BHASKAR,  758264 B P PRADHAN,762104 B SINGH,  763713 B MISHRA, 757720 D KUMAR P N,759171 GANGADHARAN V V,  761737 H SINGH,  759193 J SAMANTRAY,766348 J AHMED,  758795 KRISHNAN V, 759007 M P SINGH,758674 M K SHARMA, 760963 MURUGAN,  758724 N BISOI,  759009 N RAUTA,  762891 N C GAUTAM, 758631 O SINGH,  758879 PANKAJ K HAZARIKA,  763801 P KUMAR,  749321 P K TIWARI(RT),   759434 P C PUTHIYOTH,758855 R SINGH,  766440 R KUMAR,  756563 R RUP, 758807 R KUMAR,  759532 R YADAV,  758892 R CHANDER,758567 R KISHOR, 758603 R N SINGH,759331 R P PRASAD, 758857 S KUMAR,  758608 S JENA,759029 S G RAI,  765505 S J YADAV,763697 S K GIRI, 766400 SUNIL, 762556 S CHAND,  758784 S TEGUR,  759006 T A KHAN, 766270 U PRASAD, SUB :, 766305 A B DHONDIBA,  767458 A MITRA,  767468 A KRISHNAN K, 762843 A SINGH,  766471 A KUMAR,  766296 A KUMAR,  766475 B K YADAV,766304 D S SHRIPATI, 769698 D S SINGH,768307 D SINGH,  767703 D CHANDRA,766416 G K MANDAL, 768323 H A KHAN, 767465 H K MALIK,766408 H KUMAR BT, 766307 H K SINGH,766295 J K SHIVAJI,769341 J S SADASHIV, 766294 K B S BHIKOBA,767586 K SINGH,  766237 M S NAIR K B, 766306 M Z ALAM, 766308 M K G RAO,768304 O P CHAUBEY,766423 P M NATHU,768646 P J K D BHAI, 766481 P K NARAYAN,768311 P K PRAMANIK, 761046 P K SRIVASTAWA,   767536 R SINGH,  766421 R PAL, 767469 R MISHRA, 761872 R SAMY N, 761871 R CHANDRA,767519 R SINGH,  768152 R GULAM,  769120 R N DATTATRAYA,   766411 S L PUNDLIK,766409 SAJAN G,  767459 S KANSARY,766410 SANTOSH G,766405 S N EKNATH, 766663 S A HIRABHAI, 767906 SHAIK A K BASHA,  767830 S K VALI, 768949 S K SINGH,767871 S K JETHALAL, 767785 S SINGH,  767486 S KUMAR,  769692 S KUMAR,  767258 S KUMAR K,766419 T K SAHOO,766420 U KUMAR,  766414 V TIWARI, 766472 W D PUNDLIK, AEC SUB  MAJ:, 803696 A KUMAR,803894 B B DIMRI,804155 D SINGH,  804075 M K ADLAKHA,804042 R K UPADHYAY, 804235 R Y MISHRA, 804216 S K Y ALI,803893 S KUMAR, SUB :, 804751 A KATHAT,804745 A K SINGH,804365 D S RAWAT,804931 K C RAUTA,804772 M SINGH,  804364 P SINGH,  804377 R KUMAR, RVC RIS MAJ:, 797675 A SELVAN S,  797493 H RAM, 797440 R KUMAR, RIS:, 797818 S RAM, INT SUB  MAJ:, 811243 A SINGH,811307 A KUMAR,  811111 C SINGH,  811296 D SINGH,  810966 R SINGH,  811231 S SINGH, SUB :, 811884 G D NAMDEO,  811591 KISHOR SINGH,811635 P JIT, 811586 P S NEGI, 811592 S J BAJIRAO,811640 S G N CHARY,811668 S R BARO, CMP SUB  MAJ:, 819449 D K SINGH,819530 PURUSHOTHAMAN P,  SUB :, 820070 C P SINGH,   819902 G N YADAVA, 820084 M SINGH, 819945 R PRASAD, 819908 S KUMAR,  819941 S KUMAR S, APTC SUB :, 826246 A KUMAR, PNRS SUB  MAJ:, 829490 S K DHAR,829427 S S GOBARI, SUB :, 829565 S C MOHANTA, DSC SUB :, 843495 J SINGH,  842968 K KUMAR,  842991 P MANOHARAN,842379 R B YADAVA, 843484 R KARAN,  843526 R SAIKIA, 843522 S NAIK,843361 S PARKASH,842971 SWAMINADHAN V,843069 T A KUMAR,842988 U RAM, 842975 V LAXMAIAH, TA SUB :, 5603 A RAI, 5819 A KUMAR N,  5424 A SINGH, 5707 B BARABALLI,5558 B SINGH, 5743 G SINGH, 5552 H SINGH, 5731 L SINGH, 4915 N KUMAR, 5730 P RAM,5628 P DASS,  4874 P P SINGH,  5642 RAJI K,  5288 R K SINGH,  4902 S K DAS, 5397 S S YADAV,  5823 S MASIH, 5504 S P SINGH,  4808 S D K PATEL,5755 S G P TIWARI, 5696 S KUMAR, 5348 S SINGH, 5251 S SINGH,5683 T KHAN, 5585 T R AHIRWAR,5961 U SINGH,  

Tagged with: , ,

Related Articles
MEDIA PARTNERSHIP
Interviews

Archives