New Delhi.15August 2019. The list of Army personnel who have been honoured with honorary commissions on the occasion of 73st Independence Day -2019.

TO BE HONY CAPT

 AC RIS MAJ & HONY LT:, 243277 G SINGH,244139 G S INDA, 241364 J SINGH,  243286 K P MISHRA, 243827 M B SHAHU,243791 M SINGH,  243377 S SINGH, RIS & HONY LT:, 244081 K N BALBHIM, 243874 N R GURJAR, ARTY SUB MAJ & HONY LT:, 269199 B SINGH, 272976 B P SINGH,270075 D RAJ, 269941 D CHAUDHARY,272302 K VENKATARAMAN,   270005 M SINGH,  273420 M P YADAV,270257 M SINGH,  270915 R SINGH,  271657 S P SINGH,268839 U K SHARMA, 269893 V KUMAR, SUB & HONY LT:, 276275 A K YADAV,280153 B P SHUKLA, 276404 D RAM, 279591 G K NEGI, 276575 I DASS,282087 K SINGH,  278309 MAHABIR,  275251 R KUMAR,  272861 R NARAYAN,279521 R SINGH,  273506 S SINGH,  271645 SURESH G, 277786 S KUMAR,  273999 V PARKASH, AAD SUB MAJ & HONY LT:, 299172 B LAL,300261 D V YADAV,300824 P RAJARAO,300604 R SINGH,  300918 R KUMAR, SUB & HONY LT:, 303465 J P SAHOO,302253 S S YADAV,ARMY AVN SUB & HONY LT:, 278798 S KUMAR,   MEG SUB MAJ & HONY LT:, 309046 C J JAI,330787 V SINGH, SUB & HONY LT:, 311073 A KUMAR A,311044 C P KUNTAL, 310713 M S RAO,  306840 R SINGH,  310978 S M BASHA, BEG SUB  MAJ & HONY LT:, 338848 A KUMAR,338857 A B GURUNG, 338310 M K SAMAL,338786 M NAND,338838 M AHMED,  331010 P K KHANRA, 331377 S N GHOSH,338895 S K THAPA,338809 S SINGH, SUB  & HONY LT:, 340117 A K TRIPATHI,340642 D NAYAL,  338599 MAHESAN K,340197 P H BARUAH, 328890 U P SINGH,325925 VINOD P, BOM EG SUB  MAJ & HONY LT:, 351620 A SINGH,   351006 J A MAHADEV,350984 K B DNYANB, 331315 R B VERMA,350198 S J MANIK, SUB  & HONY LT:, 352323 A ALI, 352086 A K GUPTA,352398 B SINGH,  352088 B SINGH,  352319 B P SHRIPATI, 352292 C BHAN,352120 G M JALINDAR, 352327 M M FAROOK  KHAN,   352466 S SINGH, SIGS SUB  MAJ & HONY LT:, 378538 A MISRA, 377922 B REE, 378033 D NATH,378867 J KUMAR,  378986 J SINGH,  380868 L SINGH,  378037 M RAJU S, 379061 P K SADOTRA,378969 S KUMAR G,372049 S SINGH,  372412 S BABU S, 378577 S KUMAR A, SUB  & HONY LT:, 383824 A CHAND,  379617 C S REDDY,380560 P KUMAR,  382511 P GOGOI,  380040 S LAL,  GUARDS SUB  MAJ & HONY LT:, 404311 B SINGH,   404244 J P PANDEY, 404124 S S KASWAN, PARA SUB  MAJ & HONY LT:, 413270 A KUMAR  SC,   413273 L PALSRA  SM, 224157 M N JOSHI(RT),   SUB  & HONY LT:, 413476 R KUMAR,MECH INF SUB  MAJ & HONY LT:, 420931 A SINGH,   421586 B SINGH,  421076 H SINGH,  421446 RAJAN KV, SUB  & HONY LT:, 421373 S K MISHRA, PUNJAB SUB  MAJ & HONY LT:, 429895 B SINGH,   430545 J SINGH,  429797 P SINGH, SUB  & HONY LT:, 430925 H SINGH,  430715 N KUMAR,  430819 R CHAND, MADRAS SUB  MAJ & HONY LT:, 440140 M KRISHNAN,  440142 M S P RAO,439570 N R CHARY,439966 S AMARANADA,439940 SUDARSANAN P, SUB  & HONY LT:, 440459 B K MOORTHY, 441024 REMESHBABU P  , SM, GDRS SUB  MAJ & HONY LT:, 450690 B P JETHA  SM, 450662 D SINGH,  450726 M KHAN,450245 R SINGH,MARATHA LI SUB  MAJ & HONY LT:, 459494 N GORAL, SUB  & HONY LT:, 460187 J K DNYANDEO,460365 N S VISHNU, 460331 R KHILARI, RAJ RIF SUB  MAJ & HONY LT:, 470544 R KUMAR,  470213 R KHAN,470445 S KUMAR, SUB  & HONY LT:, 470256 J SINGH,  471309 R SINGH,  471260 R KUMAR, RAJPUT SUB  MAJ & HONY LT: 479953 A K MIDYA,   480077 P SINGH,  480075 R N GURJAR, SUB  & HONY LT:, 480858 B S PARAMAR, 480797 M PARSHAD,480612 R K SHARMA, 480584 S KUMAR, JAT SUB  MAJ & HONY LT:, 489853 A SINGH,490035 R S JAT, SUB  & HONY LT:, 490829 B PAL, 490845 M P DHAKA,490656 R SWAROOP, SIKH SUB  MAJ & HONY LT:, 220849 B SINGH(RT),   499419 L SINGH,  499610 S SINGH,  220850 S SINGH(RT), SUB  & HONY LT:, 500556 N SINGH  SM, 500334 U S CHAUDHARY,                  SIKH LI SUB  MAJ & HONY LT:, 509753 B SINGH,  509751 T SINGH, SUB  & HONY LT:, 510287 R SINGH, DOGRA SUB  MAJ & HONY LT:, 521077 P CHAND,521111 R SINGH,  520983 R KUMAR,  226989 S K THAKUR(RT),  SUB  & HONY LT:, 521723 D SINGH,  521822 L SINGH,  521898 S SINGH,  521823 S DASS,521849 S KANT,522189 U S RANA, 521724 Y SINGH, GARH RIF SUB  MAJ & HONY LT:, 530312 S S NEGI SM, SUB  & HONY LT:, 531191 K SINGH,  531459 M SINGH,  531447 M S BISHT,531867 R SINGH,  531433 S SINGH,  531456 S S NEGI, KUMAON SUB  MAJ & HONY LT:, 540266 B SINGH,   540895 B RAM  SC,540267 H KISHAN, 540289 M S BISHT,539371 R S JALAL  VSM,   540098 R DATT  SM, SUB  & HONY LT:, 541429 D SINGH, ASSAM SUB  MAJ & HONY LT:, 549445 L HAOKIP,   549621 P K POLAI, SUB  & HONY LT:, 550554 B NEOG, BIHAR SUB  MAJ & HONY LT:, 560045 A KUMAR,559923 D NAIK,559749 S SINGH, SUB  & HONY LT:, 560851 A K SARYAM, MAHAR SUB  MAJ & HONY LT:, 569955 P SINGH,569997 S SINGH,  570047 T N SINGH, SUB  & HONY LT:, 570810 K SINGH,  570587 R B KHATTRI,570816 R LAL, 571382 R KUMAR,  570815 S SINGH, JAK RIF SUB  MAJ & HONY LT:, 580250 H A SINGH,  580897 K SINGH,  580946 M S CHAUHAN,580623 P SINGH, SUB  & HONY LT:, 581773 P CHAND,  582261 SALINDER, 581573 S SINGH,  582102 S KUMAR  SC,581833 W SINGH, LS SUB  & HONY LT:, 588536 T STOBGSIS, NAGA SUB  MAJ & HONY LT:, 590150 H C BADOLA,  540206 S SINGH, JAK LI SUB  MAJ & HONY LT:, 593201 P K SAINI,  SUB  & HONY LT:, 594266 B AHMED,  594343 F HUSSAIN  SM*,   594344 N A BHAT, 594172 P NATH,594386 S SINGH, 1 GR SUB  MAJ & HONY LT:, 602684 M B THAPA,   3 GR SUB  & HONY LT:, 607972 D B HAMAL, 607914 T R THAPA, 4 GR SUB  MAJ & HONY LT:, 612625 K B THAPA,   612646 T B THAOA  SM,  5 GR SUB  & HONY LT:, 618075 B K SHRESTHA,618040 B B THAPA,618051 B B PUN,  618142 K B ALE, 8 GR SUB  MAJ & HONY LT:, 623781 T B THAPA,  SUB  & HONY LT:, 624080 M GURUNG,  9 GR SUB  MAJ & HONY LT:, 629867 B V SHAHI,   629793 H C KOIRALA,629794 L S THAPA, 11 GR SUB  & HONY LT:, 635096 L B KHADKA,   ASC(SOUTH) SUB  MAJ & HONY LT:, 665878 C V REDDY, 665753 C S PANDEY, 642918 D N MEEL, 642941 M L PATHANIA, 665917 N DARA,642938 R S VERMA,665608 S S SAH,  665883 U L GUPTA, SUB  & HONY LT:, 670291 P RANJAN, 670128 V I MREDU, ASC(AT) RIS MAJ & HONY LT:, 681146 G LAL,681247 RAMANUJ, RIS & HONY LT:, 681507 L S GIRI, 681514 S K SINGH,681508 S RAM,  AMC SUB  MAJ & HONY LT:, 698368 A SINGH,698410 B SINGH,  698448 K KUMAR,  698411 K S RAJAN,698174 M ALAM,698356 P RAMAMOORTHY,698254 R KUMAR,  698255 R KUMAR,  693938 S SINGH,  698050 T R JAT,  697756 U R SINGH, SUB  & HONY LT:, 698285 ASOHAN T, 698397 K SINGH, AOC SUB  MAJ & HONY LT:, 729304 C K KUMAR,728843 J LAL, 729395 L SAHARAN,729137 R SINGH,  725377 S R S KHYALIA,727584 S C RAJPUT, SUB  & HONY LT:, 728327 G S SAHADEO, 730270 M K TIWARI, 730391 O P PANDEY, EME SUB  MAJ & HONY LT:, 758954 D GIRI, 758894 G S CHAUDHARY,766439 I SINGH,  761407 J S RATHORE,758627 MANOHARAN V,758811 N P S MALIK,758806 P KITTU,  760950 R G MISHRA, 759336 RAJAN C,  764331 R K ROY,  758589 R KRISHAN,758217 R K PANDEY, 758999 S VARUGHESE,758849 S V SINGH,758870 S DEV, SUB  & HONY LT:, 766863 A K YADAV,766425 B K ROY,  766476 B K DUBEY,769824 D RAM, 768309 G DAS, 766241 MADHU K,  766418 M S GHOSH,766467 M KUMAR,  766669 N SINGH, AEC SUB  MAJ & HONY LT:, 804046 J C PANDEY,   803533 P KUMAR,  803712 S SINGH, SUB  & HONY LT:, 804847 SRI K K SINGH, RVC RIS MAJ & HONY LT:, 797519 J CHANDER,797418 R MALI, INT SUB  MAJ & HONY LT:, 811158 A SINGH,810978 N S DHADWAL  SM,  811266 R SINGH,  811126 V B SINGH, SUB  & HONY LT:, 811583 R K LOYER,811611 S S CHIB, CMP SUB  & HONY LT:, 819894 R M DUBEY,819907 S S JAT, PNRS SUB  & HONY LT:, 829516 J SINGH, DSC SUB  & HONY LT:, 843223 A K PAUL, 843184 B LAL, 842111 M SINGH, TA SUB  & HONY LT:, 5627 A SINGH,  5119 B SINGH, 5697 D DUTT,  4925 J SINGH, 5465 R SAHAI, 5464 S SINGH,  

TO BE HONY LT PBG RIS MAJ:, 235059 K SINGH,235053 S KUMAR, AC RIS MAJ:, 244394 A RAM,   244704 B SINGH,  242740 H CHANDRA,243991 J SINGH,  244122 K SINGH,  244323 K SINGH,  243851 M G TARALE, 245527 P NAYAK,  243693 R K TRIPATHI, 243492 V K PANDEY, RIS:, 245257 A A MONDAL,  246032 D SINGH,  243989 K SINGH,  244395 M S JAKHAR, 243976 M SINGH,  243886 N KUMAR,  244145 N SINGH,  245416 N S SHISHODIYA,   244131 N SINGH,  243950 R KUMAR,  243762 R DAS, 244278 R CHAND,  246234 R S RATHORE,245089 S BABU,243834 S B BHAUSAHEB,243686 S SINGH,  246035 S PATEL,  244940 S K SINGH,244949 U A JAINUDDIN,243759 U SINGH,  243996 Y SINGH, ARTY SUB  MAJ:, 273380 A SINGH, 224337 A SINGH(RT),271706 A N SARMA,270368 A KUMAR,  270757 B K YADAV,268891 B PATTEKAR, 271656 B B D (CHHETRI),  272246 BOPANNA K U,272771 BYJU B,272268 C R JAT,  270489 D R GURUNG, 273810 D SINGH,  269946 G SINGH,  270795 GANESHA M,274212 G REDDY B REDDY,  268836 G S MEHTA,269696 J A BALIRAM,273591 J K MISHRA  SM,   272624 J JAMES D SOUZA,  272443 K N CHOUDHARY,273351 K C MARODIA,272348 M SINGH,  272283 M S SISODIYA, 269750 M SINGH,  274292 N RAI, 273043 PRASANNAN C A,274203 P VARAPRATH,273381 R SINGH,  272012 R KUMAR,  272453 R A SHARMA, 255049 R P PANDEY(RT),   272833 R MANOHARAN,268549 R SELVARAJ, 268837 S L SINGH,270157 S PAL, 270858 S RAFEEK, 270646 S CHELLATHURAI,   268719 S AHMAD,  270262 S DWIVEDI,271513 S KUMAR S,271211 S PAL, 272064 V SINGH, SUB :, 279821 A KUMAR, 274550 B R YADAV,280547 B SINGH,  268433 B S PATHANIA, 280566 BINU M SAMUEL,275145 B SINGH,  280311 B DEV, 274425 D MATHEW, 280307 D R RANA, 276084 D B GURUNG, 277219 D K PANDEY, 279238 G SINGH,  280677 G S PARMAR, 279762 J ROOP,275791 J SINGH,  278848 J SINGH,  283244 JOTHIVEL R, 279188 J POLLAI, 274828 K SINGH,  277035 K SINGH,  277737 K SATYANARAYANA,  277552 K SINGH,  279012 K K SINGH,278664 L SINGH,  276473 L SINGH,  279346 L P RAMCHANDRA,   280098 M R RAI,  275143 M KUMAR,  275159 M K VARGHESE, 282374 M S CHAUHAN,277182 N S KANWASI,275358 O CHAND,  273974 P SINGH,  278358 P SINGH,  280390 P S NEGI, 281256 P K SINGH,273553 P C JATAV,276731 R P SINGH,280464 R SINGH,  276164 R SINGH,  279074 R BAHADUR,277571 R P SINGH,274605 R KISHOR, 279705 R SINGH,  282921 R SINGH,  273510 R SINGH,  278737 R S KUMAR,278081 SANJEEV,  275903 SATHEESAN,281797 S SINGH,  274664 S SINGH,  277990 S R SINGH,274178 S SINGH,  278122 S SOORIAN,277210 S S YADAV,279206 S SINGH,  276418 S KUMAR,  276912 VENGATESAN S, 275302 V G NAIR   B, 279190 V KUMAR,  273807 V SINGH,  278090 V P VERMA,280887 W D BABURA, AAD SUB  MAJ:, 300863 A S VITHAL,  301360 B GULABAJI, 301348 B SINGH,  300793 G LAL, 300896 J CHAND,  301362 M SUBRAMANI,301258 P SINGH,  300883 R C GUSAIN, 301167 SELVAM L, 300112 S S CHIB, 300334 T K MAITY, SUB :, 302016 A P KUMAR,   302361 B SHARMA, 301916 DAFEDAR,  300928 D RAJ, 300749 D PAL, 302570 D SINGH,  302718 M SUNDARARAJAN,   302540 P SINGH,  303601 RAJEEV KV,301457 R KUMAR,  302956 R KANWAR, 303067 R A YADAVA, 303175 R KUMAR,  301922 SABU S,303489 S R MAHIBUB,301038 S S K M BHAI, 303243 S R S TIWARI,  ARMY AVN SUB  MAJ:, 300876 J SINGH,274971 S SHARMA, 272037 S A M BUKARI, SUB :, 259461 R D PANDEY(RT),274069 V K SHARMA, MEG SUB  MAJ:, 309098 D BABU M P,  308810 J GEORGE, 309680 K S VARMA,308658 N MONDAL, 309420 P S RAJ,  309426 R SELVAM, 308707 S B YADAV,309154 UNNIKRISHNAN N A,  SUB :, 311008 A KISHOR,310331 AMUDHARAJAN C,311078 A LOKOGOL,311001 D RAMALINGAM, 310982 F A M PRAKASAM,   310707 G LOGANATHAN, 311069 G P RAO,  310999 H BALAPPA,310467 J M DOSS K, 311121 J RAVI,310706 K SREENIVASULU,   310446 K S PANDI,310720 M P DINESH, 311074 M UNDRI,  310724 N PATIL,  310996 N K REDDY,310442 PREMAKUMAR V, 310710 R KRISHNAN N, 310443 R KUMAR,  311067 R KUMAR BH, 311046 R MARIAPPAN,310712 S AROCKIADOSS,311068 S ARUNACHALAM,311003 S GHOUSEDDIN, 309898 S R KUMAR,310699 S NORONHA,310737 S KUMAR MA, 311002 THAMIZHARASAN P,  311071 T SADANANDAM, 311006 V J BOSCO, BEG SUB  MAJ:, 339043 B SINGH,338670 B S RAWAT,338844 G C BHATT,339114 G S RATHOUR,331466 K KUMAR V,210495 M L SHARMA(RT),   338754 P SINGH,  338834 R SINGH,  339076 R S YADAV,331820 SATHEESAN S,328940 S CHAND, SUB :, 340169 A K RAI, 340690 A THAKUR, 341395 A SINGH,  340227 A K TRIPATHI, 340638 B SINGH,  340391 B K SINGH,340454 B K SINGH,339961 G SINGH,  340196 I B S CHAUHAN,340224 J SINGH,  341065 K K THAKUR, 340113 K P TRIPATHI, 340118 K ALAM,340248 K SINGH,  340195 L KUMAR,  340451 M SINGH,  340205 M L SHARMA, 340142 N SINGH,  340462 N K MANDAL, 340138 P SINGH,  340458 P SINGH,  340647 P K ROY,  340452 R K SINGH,340639 R SINGH,  340176 R P DUBEY,340460 S K THAKUR, 340172 S C NATH, 340449 S NANDI,  340565 S KUMAR,  340644 S S UPADHYAI, 340473 S K SINGH, 339838 V SINGH, BOM EG SUB  MAJ:, 224982 A K DWIVEDI(RT), 351512 A SINGH,  331316 A KUMAR P K,351285 D KUMAR,  224983 K SINGH(RT),351601 P SINGH,  350650 PUGALANDHI G, 350698 R SINGH,  331314 R E KUSHWAHA, 331387 S SHUKLA, 351008 S RATI,  SUB :, 352365 A V RAJARAM,   352370 A KUMAR,  352380 A KUMAR,  352082 A SINGH,  351734 B SINGH,  352631 B SINGH,  352357 B D GANPATI,352121 C SINGH,  352487 G G SITARAM,353206 G G DNYANOBA, 352083 G R JAT,  351712 G A DIGAMBER, 352638 G D BHIKAJI,352640 H SINGH,  353253 H SINGH,  352853 J SINGH,  352689 J SINGH,  352286 J SINGH,  352432 K SINGH,  351717 K S MURALIDHAR,   352494 K KRISHAN,352519 K B GULABRAO, 352374 M S MOODOTIYA,352186 M KUMAR,  353406 M M ALI,  352423 M Y KHAN, 352377 O P JOGI, 352282 P D S P NARAYAN,  352642 P A GUNDA,352861 P C SHIVAJI,352492 P V MUKUNDA,352517 R KHAN,351031 R KUMAR C M,352629 R KUMAR,  352400 R SINGH,  352059 R K TIWARI, 352692 RAMJANI,  352087 R RAM, 352543 S SINGH,  352691 S ALI, 352431 S P SINGH,353446 S S RAMDAS, 352061 S K SINGH,352397 S S CHOUHAN,352322 U V ISHWAR, SIGS SUB  MAJ:, 378574 A K SINGH,  378203 A PANDEY, 379735 A K UDGATA, 379184 G S KHATTRI,378042 H S RAWAT,379451 J XAVIER M, 372469 J SINGH,  367685 J K BARAKOTI(RT),   378550 J N SINGH,378802 J JOHN,379220 M JALALUDDIN, 379236 M K NAIR PR,378700 P SINGH,  379105 P M C BHAI, 376178 P KUMAR,  378615 P SINGH,  378495 R K SHARMA, 372406 R KUMAR,  373965 RAVINDRA, 379109 S KUMAR,  379434 S K YADAV,372414 S GANESAN,378629 SHAJI M J,379230 S L MEENA,377920 S N RAJU, 379146 S PILLAI, 372217 S S SENGAR, 378758 UNNIKRISHNAN AK,  372631 V S NEGI, SUB :, 384015 A K SHARMA,  383139 A KUMAR,  383513 A KUMAR,  383365 A L MAURYA, 383073 A KUMAR A,377465 A SAILU,  381089 B PATHAK, 382884 B SINGH,  382526 B RAM, 382279 B SINGH,  381086 B GOND,382282 D SINGH,  380092 G LAL, 383388 G S PAL,  377433 H P SINGH,378675 M K TRIPATHI, 380156 M R ISLAM,382281 N SINGH,  382284 N H RAJARAM,382746 PITAMBAR, 382901 P K SAHOO,382558 P SINGH,  383457 R P KUMAR,382435 R CHAKRABORTY,382285 RAJARAM GS, 383452 R KUMAR,  382273 R KUMAR,  383367 R P SINGH,379546 RAMAKRISHNAN P,   383372 R JEE, 383385 R YADAV,  383387 R P SINGH,381144 R C GHOSH,384957 S KUMAR S,383389 S N S YADAV,383425 S BIHARI, 382513 S K DAS,  382277 S K BHARDWAJ, 383426 T SINGH,  383390 V K SHUKLA, 384067 VIJAY,  GUARDS SUB  MAJ:, 403925 A KUMAR,  404197 P K SHARMA, SUB :, 405254 A KUMAR, 404935 B RAM, 405340 H K CHAUHAN,405093 K SINGH,  404752 NAVEEN P, 405317 O PRAKASH,404990 S KUMAR,  405200 S KATHAT, 404851 S RAM, 405321 S D LAL,  404399 S G S RAO, PARA SUB  MAJ:, 413208 D SINGH, 413444 M SINGH  KC  SM,  413272 M SINGH SC, 413262 S P NAWANI, SUB :, 413540 A KUMAR, 413770 B S SAMANT, 413348 B B THAPA,413395 D SINGH,  413842 G SINGH  SM,413683 J SINGH,  413538 K RAM, 413541 N C PANDEY, 413405 N C KALAMKAR, 481049 R SHYAM,  413613 RAJU,  413578 R DASS,413500 S NIRWANI, MECH INF SUB  MAJ:, 421065 A KUMAR  SM, 421027 A K TRIPATHI, 421265 K RAVI,420915 M PERUMAL P,421427 M KUMAR,  421037 N SINGH,  421185 P SINGH,  421082 R MURTI,  421424 SRINIVASAN S, 421026 T K MANNA, SUB :, 421808 AIYAPPA AB,  422027 D K PANDEY, 421918 J RAJ, 421330 L SINGH,  422147 M A GURUDEVAN,420798 M SINGH,  421542 M SINGH,  421839 M DONGARE,421809 P KUMAR VS, PUNJAB SUB  MAJ:, 430668 A KUMAR,  430518 A KUMAR,  430144 B SINGH,  430307 B S GULERIA,430126 G SINGH,  429961 J SINGH,  430525 K SINGH,  430328 L SINGH,  430709 N K DHIMAN, 430022 R KARAN,  430635 R KRISHAN,220841 S SINGH(RT), SUB :, 431148 A KUMAR, 430991 H SINGH,  430782 K SINGH,  430969 M SINGH,  431387 P SINGH,  431335 R KUMAR,  431126 R KUMAR,  431607 R SINGH,  431332 S KUMAR,  431497 V KUMAR, MADRAS SUB  MAJ:, 440047 CHIDAMBARAM D, 439863 KALIDASAN V,440179 K ABRAHAM,439897 S RAO, 440323 S KARIMULLA,440024 V H PRASAD, SUB :, 440231 A KUMAR M,   441026 BINO MD,  440574 D K RAO,  440632 KAMARAJ K,440870 M S RAO N,440555 M KHAJANNA, 440730 P V RAO,  440228 S N RAO,  440567 SAJI P,440669 S DHINAKARAN, 441032 SHIBU J,  440236 S S KUMAR,440635 V M KUMAR, GDRS SUB  MAJ:, 450238 A KUMAR, 450595 D SINGH,  450742 L SINGH,  450980 M CHAND,  450868 M R ALI  SM,450761 O PRAKASH,448011 S M N TRIPATHI(RT), SUB :, 451533 D P SINGH,   451532 G KHAN,451757 H KHAN,451499 J SINGH,  451659 J SINGH,  451633 J MAL, 451636 K P SINGH,451635 K SINGH,  451864 M R ANSARI, 451065 N PRAKASH,451660 P K VERMA,451047 S P MEENA,451074 S S YADAV, MARATHA LI SUB  MAJ:, 459495 B A VITHAL,458195 B B DUBEY(RT),459765 K T GUNDAPPA, 459489 L R BHAGWAN,459716 P ZENDE,  458006 S PANDEY(RT), 458080 S MISHRA(RT), 458005 Y P SHARMA(RT),  SUB :, 460074 B CHANDRAKANT D, 460494 C J BABU, 460238 G Y GOPAL,460962 K A BABURAO,459913 K S LAXMAN, 460278 N D PANDURANG,460390 P K SHANTARAM,460511 P A BALASO, 460724 P R DAULAT, 460778 P S VITTHAL,460505 P M BHIMRAO,460632 R K SHARMA, 460277 T B PARASU, 460476 V PAWAR,  460304 W B PUNDLIKRAO,   460244 Y R RAMCHANDRA,  RAJ RIF SUB  MAJ:, 470227 C SHEKHAR,  470661 M SINGH,  470571 M RAM, 470490 R S RAJPUT, 470270 ROHITASWA,470783 S D CHOUDHARY,470660 S S S VSM, SUB :, 471222 A K SINGH,   471191 A KUMAR,  470837 C S SHEKHAWAT,471623 D R JIVA, 471485 D S PARIHAR,471016 D SINGH,  470964 G S TANWAR, 471519 G SINGH,  471649 H SINGH,  470992 J CHANDRA,471381 J SINGH,  469936 J R S SHEKHAWAT,  471231 K P SINGH,471083 L RAM, 471263 MAHAVEER, 471155 M BABU,470876 N ALI, 471174 R M SINGH,471493 R SINGH,  471393 R RAM, 471033 S KUMAR,  471183 S S TOMAR, RAJPUT SUB  MAJ:, 480111 J S S RAO,480140 P S BHATI,480076 S CHANDER, SUB :, 480795 A K SINGH,   480736 A K SINGH,481347 B SINGH,  480844 B S RATHORE,481243 B SINGH,  480899 B C PARMANIK, 481187 G ALI, 481104 H S CHOUHAN,480976 J PRASAD, 481136 KARAMJIT, 481149 M LAL, 481123 R KANT,480709 R KUMAR,  481500 R SINGH,  480975 R N GURJAR, 480879 R SINGH,  481648 SATBIR,481164 S KUMAR,  480801 S SINGH,  480970 S SINGH,  480800 S DUTT,481415 S SINGH,  481144 S KUMAR,  481330 T P SINGH,481327 V P S KUSHWAH,480969 V P SINGH, JAT SUB  MAJ:, 489975 A K BAGARIA, 490431 B S BHATI,489826 B SINGH,  490070 DHARAMVEER, 490138 H SINGH, 489705 OM PRAKASH  489885 S KUMAR,  490349 V SINGH, SUB :, 488799 A KUMAR, 490554 A KUMAR,  491370 A KUMAR,  491127 B SINGH,  490684 B S NEHRA,490772 D SINGH,  490962 D CHANDRA,490459 H RAM, 490925 JAIVIR,490946 J SINGH,  490958 M L YADAV,490883 M SINGH,  490497 N PAL, 489763 P KUMAR,  490764 R K SARAWAT,490706 R SINGH,  491109 R CHANDAR,491020 R SINGH,  490994 R L DUDI, 490769 S KARAN,  490732 S SINGH,  490705 Y YADAV, SIKH SUB  MAJ:, 499586 J SINGH, 499339 J SINGH,  499510 J SINGH,  499609 M SINGH,  499813 M SINGH,  499336 R SINGH,  499577 S SINGH,  499568 S SINGH, SUB :, 500613 B SINGH, 500466 B SINGH,  500319 D LAL, 500336 D KUMAR,  500566 H SINGH,  500502 H SINGH,  500525 H SINGH,  500581 H SINGH,  500550 H SINGH,  500683 J SINGH,  500465 J SINGH,  500614 K SINGH,  500429 L SINGH,  500234 M CHAND,  500240 R CHANDRA,500624 S SINGH,  500261 S SINGH,  500490 S SINGH, SIKH LI SUB  MAJ:, 509158 B SINGH, 509487 H SINGH,  509752 J SINGH,  509742 S SINGH, SUB :, 509954 A SINGH, 509818 B SINGH,  510164 D SINGH,  510368 G SINGH,  510145 H SINGH,  510300 J SINGH,  510180 J SINGH,  510299 J SINGH,  510130 M SINGH,  510358 M SINGH,  509812 M SINGH,  509969 N SINGH,  510367 R SINGH,  510005 R SINGH,  510067 S SINGH,  510096 S SINGH, DOGRA SUB  MAJ:, 521182 B BHUSHAN, 520636 C R THAKUR, 521020 K S RANA, 520854 M LAL, SUB :, 520598 A KUMAR, 521778 B R THAKUR, 521739 B D THAKUR, 521492 B K SHARMA, 521738 C R CHAUHAN,521994 D SINGH,  521610 D SINGH,  522181 D SINGH,  521503 H SINGH,  521624 J CHAND,  522052 J RATH,521752 K KUMAR,  521802 KASHMIRA, 521770 M SINGH  SM,521779 M LAL, 521803 M R SHARMA, 521578 M KUMAR,  521767 O SINGH,  521648 R KUMAR,  521780 R KUMAR,  520631 R KUMAR,  521707 R SINGH,  520225 R KUMAR,  521668 R K SAINI,521509 S PAL, 521741 S SINGH,  521615 S SINGH,  521886 V SINGH, 521730 VARINDER KUMAR 521159 V KUMAR, GARH RIF SUB  MAJ:, 530969 A KUMAR V, 530727 B SINGH,  530155 D SINGH,  530247 D KUMAR,  530311 H SINGH,  530708 M S BISHT,530352 R RAM, SUB :, 531442 C M SINGH,   531493 D PRASAD, 531445 D SINGH,  531353 D KUKRETI,531806 D S RAWAT,531542 H S BARTWAL,531253 J S CHAUHAN,531794 K SINGH,  531522 L SINGH  SM,531399 M PRASAD, 531892 M SINGH,  531790 M SINGH,  531416 M S BISHT,531834 M SINGH,  531492 P SINGH,  531449 R SINGH,  531805 S SINGH  M,IN,D,  531385 S SINGH,  531550 S SINGH,  531403 T SINGH,  531335 V SINGH, KUMAON SUB  MAJ:, 540397 B SINGH,  540510 MUKESH,540382 P S DASILA, 540511 R SINGH,  540017 R S BHAINSORA,  SUB :, 541082 A SINGH, 541535 C S CHAUHAN,540925 D SINGH,  541331 D SINGH,  540817 D S KANYAL, 541304 D V YADAV,541296 G SINGH,  541274 H S KAPKOTI,541315 K SINGH,  541150 K SINGH,  541102 L MOHAN,  541247 M CHANDRA,541210 N SINGH,  540926 P C PANERU, 541248 R B SHARMA, 541212 R SINGH,  540946 R SINGH,  541408 R S SUYAL,541185 RAMAWTAR, 541249 S K PAL,  541269 U SINGH, ASSAM SUB  MAJ:, 549681 H K DAS,549744 J RAJBONGSHI, 549437 K B THAPA,549612 N B THAPA,549693 R DULAREY,549685 S SAIKIA, SUB :, 550203 A C NATH,550851 A SINGHA, 550321 B C DAS,  550007 D K NATH, 550626 K K BRAHMA, 550805 K K DAS,  550380 MOHAN C RAY,550461 N C RAY,  550359 N DAS, 550316 T LHUNDIM, BIHAR SUB  MAJ:, 560127 D K MANDAL,559754 J MURMU,  560213 L MAJHI,  558242 M K MISHRA(RT),   560276 M BARAIK, 559769 R N PARIDA, 560074 S MUNDA,  560059 U S GAGRAI, 560133 V MINJ,  SUB :, 560627 A MINJ,561019 A K CHAUDHARY,560707 B MUNDA,  560471 C BASKI,  560654 C PURTY,  561087 J MINJ,560696 P KISPOTTA, 561041 S PRASAD, 560839 U TIWARY, 561020 UPENDRA P SINGH,  560869 V KUMAR, MAHAR SUB  MAJ:, 569981 I K ABBOT, 570096 M S KARKI,570266 N G DUTTA,570017 P P SINGH,569977 R KUMAR, SUB :, 571349 A SINGH, 571296 A SINGH,  570808 A K ROY,  570255 B DAS, 570702 G LAL, 571022 G SINGH,  570673 K OJHA,570943 K S YASHAVANT,570928 N R RAVAJI, 570902 P S KARBHARI, 570879 R SINGH,  571383 R SINGH,  570374 S B SINGH,571005 S M GANESH, 570687 S S DHAMI, JAK RIF SUB  MAJ:, 581091 D SINGH, 580900 M K SHRIVASTAVA,  581173 M S THAKUR, 580559 N SINGH,  580541 S SINGH, SUB :, 581353 A HAMID, 581858 A SUBBA  SM,582106 A KUMAR,  582008 B SINGH,  581703 B SINGH,  582103 B SINGH,  582138 B SINGH,  581834 B RAM, 581494 D LAL, 582040 D BAHADUR,581985 H SINGH,  581697 J RAM, 581872 J SINGH,  582083 J SINGH,  581634 K SINGH,  581633 K SINGH,  581545 M GULERIA,580789 P SINGH,  582013 P SINGH,  581702 P NATH,581784 P K GURUNG, 581699 R KUMAR,  581869 R AGNIHOTRI,581901 R SINGH,  582104 R KUMAR,  581713 S CHAND,  581706 S KUMAR,  581659 S SINGH,  581602 S GURUNG, 582022 S KUMAR,  582154 T CHAND,  581558 T SINGH,  582016 V KUMAR,  581864 Y RAJ,  LS SUB :, 588576 M DIN, 588733 N DORJEY, 588682 N NORBOO, 588637 P NAMGAIL,588650 T PALJOR, NAGA SUB  MAJ:, 590216 W N ANAL,  SUB :, 590327 A PUKENI,590338 N KUBA,590305 P S S ANAL, JAK LI SUB MAJ:, 593176 A K SHARMA,  593609 B SINGH,  593433 G S CHIB, 593348 K L PARHAR, 593253 M SADIQ,  593471 SIDDAPURAM V RAJU,  593753 S LAL, 593455 S CHANDER,593419 S CHANDER,593606 S SINGH,  593604 V P SHARMA, SUB :, 593633 A S MAHAR,   594230 A SINGH,  594140 B RAJ, 594257 G N WANI, 593942 J SINGH,  594394 K CHAND,  593799 K RAJ, 593749 K L SANODIYA, 594235 K SINGH,  594751 M ASHFAQ, 593983 M BASHIR, 593665 M SHABIR, 594122 M SINGH,  594213 M KHAN,594094 M HUSSAIN,594214 N KUMAR  SM,594217 R LAL, 593842 R DASS,593650 R KUMAR,  593549 R SWARUP, 594149 R A KHAN, 594745 S AHMED,  594355 S NATH,594523 S LAL, 593689 S S PADDA,594115 S LAL, 593925 Y PAL,  1 GR SUB  MAJ:, 602725 M K PUN, SUB :, 603021 A K SHARESTHA, 602969 M B R MAGAR,602977 N B GURUNG, 603063 Y B DARLAMI, 3 GR SUB  MAJ:, 607838 D B SHRESTHA,  607786 R B PUN, SUB :, 607884 C B ADHIKARI,  607779 D B GURUNG, 607960 G S THAPA,607812 K P GURUNG, 607908 M B ALE,  608007 P MARUTHAPPAN,608005 R B THAPA,607868 R B THAPA, 4 GR SUB  MAJ:, 612853 A K SHRESTHA,  612658 K R THAPA,612631 N B GURUNG, 612677 P B GURUNG, SUB :, 612886 B B GURUNG,  612849 G BALAL,  612821 K B T MAGAR, 5 GR SUB  MAJ:, 617001 B K M TRIPATHI(RT),617880 B R GURUNG, 617874 D THAPA,  617863 D B THAPA,617938 P C KUMAR,617671 T P POUDEL, SUB :, 618166 B B SARU,618053 B B GURUNG, 618110 D B SARU, 618066 G B PUN,  618143 H P GURUNG, 618165 I B THAPA,618164 K B KSHETRY,618127 R R PANDEY, 617926 V THAPA, 8 GR SUB  MAJ:, 623811 J B PUN, SUB :, 623982 D B CHHETRI,   623931 D B THAPA,623985 R B RANA, 624149 S B THAPA,624058 S K PUN,  624120 S B BHUJEL, 9 GR SUB  MAJ:, 629875 B B BHANDARI,  629949 M B CHHETRY  SC,  629960 T PAUDEL, SUB :, 630035 M BAHADUR K C, 629966 R B SINGH,630106 S MAL,  11 GR SUB  MAJ:, 634779 A K LIMBU, 612675 A THAPA,  634636 D S BASNET, 634692 P B RAI, SUB :, 635070 B K SUB BA,   635239 H B TAMANG, 634891 K K LIMBU,635127 M K PALUNGWA, 635091 R RAI,  ASC(SOUTH) SUB  MAJ:, 665758 A B S KACHRU,642587 A M S LAL,665795 A KUMAR T G,660081 A K MISHRA(RT),   666023 B ROY, 642912 G C PASARI, 665778 J SINGH,  665966 P K PRADHAN,664846 P PARIA,  665741 R S R SHIKKH, 665610 S KUMAR,  665918 S NARAYAN,664274 T S NATHAWAT, SUB :, 660993 A N MISHRA(RT),670232 A K SRIVASTAVA,   670260 A K GUPTA,668854 A K SAH,  670131 H CHANDRA,667318 J K MOHANTY,670135 M P RADHAKRISHNAN,  670143 M LAL, 670126 N SINGH,  668671 P K SATAPATHY,670142 R SHAM,670146 R P SAINI,669683 S NIWAS,  668672 S SINGH,  668684 SURENDER, 670294 S KUMAR,  660532 S P SINGH(RT),669273 T NEGI,670259 V MAHTO,  667868 Y POOJARY K, ASC(AT) RIS MAJ:, 681194 H SINGH, 681254 M SINGH, RIS:, 681534 A RAHAMAN,   681520 B SINGH,  681528 B N PRASAD, 681519 C M S BISHT,681517 J D SAHADEV,681510 J S RATHORE,681533 K J RAJU, 681530 K V RADHAKRISHNAN,  681513 M SINGH,  681621 M S YADAV,681504 M HOSSAIN,681503 M PANDIT, 681501 N BISHOYI,681518 P K KANNAN, 681543 R N PAL,  681512 R KUMAR,  681542 R K RANA, 681505 S YADAV,  681529 S YADAV,  681526 U S SHARMA, AMC SUB  MAJ:, 698315 A S CHAUHAN, 697167 A AHAMAD, 698450 B SINGH,  698256 D RAJ, 695075 G P MOHANTY,696612 G S SAMANTA,694270 I SINGH,  695058 K J SINGH,698407 K R KUMAR,697243 N RAVI P, 693939 P KUMAR,  697120 R SINGH,  699166 R SINGH,  698309 R B YADAV,698049 R GURUSAMY, 698594 S KUMAR,  698449 S LAL, 696909 U SINGH, SUB :, 700597 A SINGH, 699566 A KUMAR,  698880 A RANGANATHAN,699645 A KUMAR,  699612 A KUMAR,  700724 A BISWAS, 698120 C L SINGH,700978 D MOHANTA,699571 D P THAKUR, 699534 G DIVAKAR,700339 H SHANKAR,698281 H C PATEL,698121 J L DASH, 697079 J R KUMAWAT,700510 K KUMAR,  697247 M S MADHUKAR, 700802 N SOI, 700670 O PRAKASH,700344 P SINGH,  698471 P K HAZRA,700392 P GOGOI,  700336 R KUMAR,  700413 R SUNASAGADA, 697881 R A S YADAV,699573 R N YADAV,700869 RAMVIR,699310 S A RAHIM,700412 S CHANDRA,700343 S K MANNA,700342 S K DAS,  701013 S Y DOSS, 700873 T R RAO,  700669 V S S YADAVA, 701912 V S RAMRAO, AOC SUB  MAJ:, 724845 A K DAS,728991 B K VISWANADHAM,  725581 D R SAU,  728541 H SINGH,  728997 J N P SHARMA, 725309 M SARAGADA, 725524 N LAL, 729025 R B SINGH,729132 R CHANDER,727369 S M KHAN, 727942 S TIWARI, 727944 S KUMAR,  728943 S SINGH,  727454 THOMAS MT, SUB :, 730589 A K MAITI,   730487 A SHAHABUDDIN,730060 B KUMAR,  730249 G YADAV,  730245 G P JAT,  730168 K S TIWARI, 730194 K SINGH,  731379 M GUJAR,  728042 M N ALI,  728219 N VINOD,  730172 N CHAND,  730370 N C MAHATA, 730637 RAGHAVAN V, 730264 R KUMAR,  730306 RAJU K,730349 R PAL, 730339 S MALITYA,730594 S K SINGH,730246 S SINGH,  730560 S L YADAV,730335 T K PRADHAN,730989 U K YADAV, EME SUB  MAJ:, 766581 A S U LASKAR,758615 A K RAI,  758516 B R BISHNOI,763696 BHASKAR,  758264 B P PRADHAN,762104 B SINGH,  763713 B MISHRA, 757720 D KUMAR P N,759171 GANGADHARAN V V,  761737 H SINGH,  759193 J SAMANTRAY,766348 J AHMED,  758795 KRISHNAN V, 759007 M P SINGH,758674 M K SHARMA, 760963 MURUGAN,  758724 N BISOI,  759009 N RAUTA,  762891 N C GAUTAM, 758631 O SINGH,  758879 PANKAJ K HAZARIKA,  763801 P KUMAR,  749321 P K TIWARI(RT),   759434 P C PUTHIYOTH,758855 R SINGH,  766440 R KUMAR,  756563 R RUP, 758807 R KUMAR,  759532 R YADAV,  758892 R CHANDER,758567 R KISHOR, 758603 R N SINGH,759331 R P PRASAD, 758857 S KUMAR,  758608 S JENA,759029 S G RAI,  765505 S J YADAV,763697 S K GIRI, 766400 SUNIL, 762556 S CHAND,  758784 S TEGUR,  759006 T A KHAN, 766270 U PRASAD, SUB :, 766305 A B DHONDIBA,  767458 A MITRA,  767468 A KRISHNAN K, 762843 A SINGH,  766471 A KUMAR,  766296 A KUMAR,  766475 B K YADAV,766304 D S SHRIPATI, 769698 D S SINGH,768307 D SINGH,  767703 D CHANDRA,766416 G K MANDAL, 768323 H A KHAN, 767465 H K MALIK,766408 H KUMAR BT, 766307 H K SINGH,766295 J K SHIVAJI,769341 J S SADASHIV, 766294 K B S BHIKOBA,767586 K SINGH,  766237 M S NAIR K B, 766306 M Z ALAM, 766308 M K G RAO,768304 O P CHAUBEY,766423 P M NATHU,768646 P J K D BHAI, 766481 P K NARAYAN,768311 P K PRAMANIK, 761046 P K SRIVASTAWA,   767536 R SINGH,  766421 R PAL, 767469 R MISHRA, 761872 R SAMY N, 761871 R CHANDRA,767519 R SINGH,  768152 R GULAM,  769120 R N DATTATRAYA,   766411 S L PUNDLIK,766409 SAJAN G,  767459 S KANSARY,766410 SANTOSH G,766405 S N EKNATH, 766663 S A HIRABHAI, 767906 SHAIK A K BASHA,  767830 S K VALI, 768949 S K SINGH,767871 S K JETHALAL, 767785 S SINGH,  767486 S KUMAR,  769692 S KUMAR,  767258 S KUMAR K,766419 T K SAHOO,766420 U KUMAR,  766414 V TIWARI, 766472 W D PUNDLIK, AEC SUB  MAJ:, 803696 A KUMAR,803894 B B DIMRI,804155 D SINGH,  804075 M K ADLAKHA,804042 R K UPADHYAY, 804235 R Y MISHRA, 804216 S K Y ALI,803893 S KUMAR, SUB :, 804751 A KATHAT,804745 A K SINGH,804365 D S RAWAT,804931 K C RAUTA,804772 M SINGH,  804364 P SINGH,  804377 R KUMAR, RVC RIS MAJ:, 797675 A SELVAN S,  797493 H RAM, 797440 R KUMAR, RIS:, 797818 S RAM, INT SUB  MAJ:, 811243 A SINGH,811307 A KUMAR,  811111 C SINGH,  811296 D SINGH,  810966 R SINGH,  811231 S SINGH, SUB :, 811884 G D NAMDEO,  811591 KISHOR SINGH,811635 P JIT, 811586 P S NEGI, 811592 S J BAJIRAO,811640 S G N CHARY,811668 S R BARO, CMP SUB  MAJ:, 819449 D K SINGH,819530 PURUSHOTHAMAN P,  SUB :, 820070 C P SINGH,   819902 G N YADAVA, 820084 M SINGH, 819945 R PRASAD, 819908 S KUMAR,  819941 S KUMAR S, APTC SUB :, 826246 A KUMAR, PNRS SUB  MAJ:, 829490 S K DHAR,829427 S S GOBARI, SUB :, 829565 S C MOHANTA, DSC SUB :, 843495 J SINGH,  842968 K KUMAR,  842991 P MANOHARAN,842379 R B YADAVA, 843484 R KARAN,  843526 R SAIKIA, 843522 S NAIK,843361 S PARKASH,842971 SWAMINADHAN V,843069 T A KUMAR,842988 U RAM, 842975 V LAXMAIAH, TA SUB :, 5603 A RAI, 5819 A KUMAR N,  5424 A SINGH, 5707 B BARABALLI,5558 B SINGH, 5743 G SINGH, 5552 H SINGH, 5731 L SINGH, 4915 N KUMAR, 5730 P RAM,5628 P DASS,  4874 P P SINGH,  5642 RAJI K,  5288 R K SINGH,  4902 S K DAS, 5397 S S YADAV,  5823 S MASIH, 5504 S P SINGH,  4808 S D K PATEL,5755 S G P TIWARI, 5696 S KUMAR, 5348 S SINGH, 5251 S SINGH,5683 T KHAN, 5585 T R AHIRWAR,5961 U SINGH,