TO BE HONY CAPT

PBGRISMAJ&HONYLT:-235059KSINGH ACRISMAJ&HONYLT:-244704BSINGH, 243991JSINGH, 244122KSINGH, 244323KSINGH, 243851MGTARALE, RIS&HONYLT:-244145NSINGH,243950RKUMAR ARTYSUBMAJ&HONYLT:-273380ASINGH,271706ANSARMA,270368AKUMAR,271656BBD (CHHETRI), 272771BYJUB, 273810DSINGH, 269946GSINGH, 274212GREDDYBREDDY, 268836GSMEHTA, 269750MSINGH, 274203PVARAPRATH, 273381RSINGH, 272833RMANOHARAN, 268549RSELVARAJ, 270157SPAL,270858SRAFEEK, 271513SKUMARS, 271211SPAL,SUB&HONYLT:- 275791JSINGH,276473LSINGH, 280098MRRAI, 275143MKUMAR, 273974PSINGH, 277571RPSINGH, 282921RSINGH, 273807VSINGH,AAD SUBMAJ&HONYLT:-301360BGULABAJI, 301348BSINGH, 300793GLAL, 301362MSUBRAMANI, 301258PSINGH, 301167SELVAML,

SUB&HONYLT:- 303601RAJEEVKV, ARMYAVNSUBMAJ&HONYLT:-274971SSHARMA, MEGSUBMAJ&HONYLT:-309680KSVARMA, 309420PSRAJ, 309426RSELVAM, S

SUB&HONYLT:-311078ALOKOGOL,311121JRAVI,310724NPATIL,310737SKUMARMA,BEGSUBMAJ&HONYLT:-339043BSINGH, 339114GSRATHOUR, 331820SATHEESANS,328940SCHAND ,SUB&HONYLT:-340690ATHAKUR,340227AKTRIPATHI,341065KKTHAKUR,340248KSINGH, 340462 NKMANDAL,BOMEGSUBMAJ&HONYLT:-51512ASINGH,351285DKUMAR,351601PSINGH,SUB&HONYLT:-52487GGSITARAM,352638 GDBHIKAJI, 352640HSINGH,352689JSINGH,352432KSINGH,351717KSMURALIDHAR,352494KKRISHAN,352519KBGULABRAO,352642PAGUNDA, 352492 PVMUKUNDA, 352517RKHAN, 352692RAMJANI, 352543SSINGH,352691SALI, 352431SPSINGH, SIGS

SUBMAJ&HONYLT:-

378203APANDEY, 379735AKUDGATA,379184GSKHATTRI, 378042HSRAWAT, 379451JXAVIERM,379236MKNAIRPR, 378700PSINGH,379105PMCBHAI, 378495RKSHARMA, 379109SKUMAR, 379434SKYADAV, 379230SLMEENA, 379146SPILLAI, 372631VSNEGI, SUB&HONYLT:-380092GLAL, 383425SBIHARI, 384067VIJAY, GUARDS SUBMAJ&HONYLT:-403925AKUMAR, 404197PKSHARMA, SUB&HONYLT:-404752NAVEENP, PARASUBMAJ&HONYLT:-413208DSINGH, 413444MSINGHKCSM, 413272MSINGHSC, 413262SPNAWANI, SUB&HONYLT:-413683JSINGH, MECHINFSUBMAJ&HONYLT:-420915MPERUMALP, 421037NSINGH, 421082RMURTI, 421424SRINIVASANS, PUNJABSUBMAJ&HONYLT:-430668AKUMAR, 430518AKUMAR, 430144BSINGH, 430328LSINGH, 430709NKDHIMAN,SUB&HONYLT:-431126RKUMAR,MADRASSUBMAJ&HONYLT:-440047CHIDAMBARAMD, 439863KALIDASANV, 440179KABRAHAM,439897SRAO, 440323SKARIMULLA, SUB&HONYLT:-440228SNRAO, GDRSSUBMAJ&HONYLT:-450742LSINGH, 450980MCHAND, 450868MRALISM,448011SMNTRIPATHI(RT),SUB&HONYLT:-451636KPSINGH,451047SPMEENA,MARATHALISUBMAJ&HONYLT:-459495AVITHAL, 458195BBDUBEY(RT), 459765KTGUNDAPPA, 459716PZENDE, 458006SPANDEY(RT), SUB&HONYLT:-460238GYGOPAL, 460390PKSHANTARAM, RAJRIFSUBMAJ&HONYLT:-470227CSHEKHAR, 470571MSRAM, 470661MSINGH, 470490RSRAJPUT, 470783SDCHOUDHARY, 470660SSSVSM, SUB&HONYLT:-471222AKSINGH,471191AKUMAR,RAJPUTSUBMAJ&HONYLT:-480140PSBHATI,SUB&HONYLT:-480976JPRASAD, 481136ARAMJIT, 481149MLAL, 480975RNGURJARSM, 481164SKUMAR, 480969VPSINGH, JATSUBMAJ&HONYLT:-490431BSBHATI, 489826BSINGH, 490138HSINGH, 489705OPARKASH,490349VSINGH,SUB&HONYLT:-488799AKUMAR,490459HRAM,SIKHSUBMAJ&HONYLT:-499586JSINGH, 499510JSINGH, 499609MSINGH, 499813MSINGH, 499336RSINGH, 499568SSINGH,SUB&HONYLT:-500614KSINGH, 500490SSINGH, SIKHLISUBMAJ&HONYLT:- 509742SSINGH,SUB&HONYLT:-510300JSINGH, 510299JSINGH, DOGRASUBMAJ&HONYLT:-521182BBHUSHAN, 520636CRTHAKUR, 521020KSRANA, 520854MLAL, SUB&HONYLT:-521492BKSHARMA, 521994DSINGH, 521802KASHMIRA, 521803MRSHARMA, GARHRIFSUBMAJ&HONYLT:- 530969AKUMARV,530352RRAM,SUB&HONYLT:-31445DSINGH,531542HSBARTWAL,531794KSINGH, 531449RSINGH, KUMAONSUBMAJ&HONYLT:- 540397BSINGH, 540382PSDASILA, 540017RSBHAINSORA, SUB&HONYLT:-541535CSCHAUHAN, 541315KSINGH, ASSAMSUBMAJ&HONYLT:- 549681HKDAS,549744JRAJBONGSHI,549612NBTHAPA,549685SSAIKIA, SUB&HONYLT:-550851ASINGHA, 550461NCRAY, BIHARSUBMAJ&HONYLT:- 560213LMAJHI, 558242MKMISHRA(RT), 560074SMUNDA, 560133VMINJ, MAHARSUBMAJ&HONYLT:-569981IKABBOT, 570096MSKARKI, 570266NGDUTTA, SUB&HONYLT:-570255BDAS, 570687SSDHAMI, JAKRIFSUBMAJ&HONYLT:- 581091DSINGH,581173MSTHAKUR, 580559NSINGH, 580541SSINGH, SUB&HONYLT:-581494DLAL, 581869RAGNIHOTRI, 582016VKUMAR, LSSUB&HONYLT:-588650TPALJOR, NAGASUB&HONYLT:- 590305PSSANAL, JAKLISUBMAJ&HONYLT:- 593609BSINGH, 593433GSCHIB, 593348KLPARHAR,593471SIDDAPURAMVRAJU, 593753SLAL, 593419SCHANDER, 593606SSINGH, 593604VPSHARMA, SUB&HONYLT:- 593799KRAJ, 594094MHUSSAIN,1GRSUBMAJ&HONYLT:-602725MKPUN, 3GRSUBMAJ&HONYLT:-607838DBSHRESTHA, 607786RBPUN, SUB&HONYLT:-607868RBTHAPA,4GRSUBMAJ&HONYLT:-612853AKSHRESTHA, 612658KRTHAPA, 612631NBGURUNG, 612677PBGURUNG, 5GRSUBMAJ&HONYLT:-617001BKMTRIPATHI (RT), 617874DTHAPA, 617671TPPOUDEL, 8GRSUBMAJ&HONYLT:-623811JBPUN, SUB&HONYLT:-623931DBTHAPA,9GRSUBMAJ&HONYLT:-629949MBCHHETRYSC, 629960TPAUDEL, SUB&HONYLT:-630035MBAHADURKC,11GRSUBMAJ&HONYLT:-634636DSBASNET,SUB&HONYLT:-635091RRAI, ASC(SOUTH)SUBMAJ &HONYLT:-665795AKUMARTG,666023BROY,665966PKPRADHAN,665610SKUMAR,ASC(AT)RISMAJ&HONYLT:-681194HSINGH, 681254MSINGH, RIS&HONYLT:- 681534ARAHAMAN, 681528BNPRASAD, 681530KVRADHAKRISHNAN, 681543RNPAL, 681542RKRANA, 681529SYADAV, 681526USSHARMA ,AMCSUBMAJ&HONYLT:-697167AAHAMAD, 698450BSINGH, 694270ISINGH, 695058KJSINGH, 697120RSINGH, 699166RSINGH, 698594SKUMAR,698449SLAL,SUB&HONYLT:-700978DMOHANTA,700510KKUMAR,700802NSOI,700869RAMVIR,700873TRRAO, AOCSUBMAJ &HONYLT:- 725581DRSAU,728997JNPSHARMA,725309MSARAGADA, 725524NLAL, 728943SSINGH,SUB&HONYLT:-731379MGUJAR, 728219NVINOD, 730637RAGHAVANV,730989UKYADAV,EMESUBMAJ&HONYLT:- 766581ASULASKAR, 763696BHASKAR, 758264BPPRADHAN, 762104BSINGH, 757720DKUMARPN, 759171GANGADHARANVV, 759193JSAMANTRAY, 766348JAHMED, 759007MPSINGH, 758674MKSHARMA, 759009NRAUTA, 759434PCPUTHIYOTH, 759532RYADAV, 758892RCHANDER, 758567RKISHOR, 759029SGRAI, 763697SKGIRI, 766400SUNIL, 762556SCHAND, 758784STEGUR,759006TAKHAN,766270UPRASAD,SUB&HONYLT:-768323HAKHAN,767785SSINGH,AECSUBMAJ&HONYLT:-804155DSINGH, 804075MKADLAKHA, 804235RYMISHRA,SUB&HONYLT:-804772MSINGH, RVCRISMAJ&HONYLT:-797493HRAM,INTSUBMAJ&HONYLT:- 811243ASINGH,811307AKUMAR,811296DSINGH,811231SSINGH,CMPSUBMAJ&HONYLT:-819530PURUSHOTHAMANP,SUB&HONYLT:- 819941SKUMARS,PNRSSUBMAJ&HONYLT:-829490SKDHAR, DSCSUB& HONYLT:-842968KKUMAR, 842379RBYADAVA, 843361SPARKASH, TASUB&HONYLT:-5819AKUMARN, 5731LSINGH, 5397SSYADAV, 5251SSINGH, 5683TKHAN, 5585TRAHIRWAR, TOBEHONYLT PBGRIS:-235077VSINGH,ACRISMAJ:-244204BSINGH,244573DSINGH,243471DRAJ,243896DYADAV,244338DBORUAH,244118GRAM,243910HSINGH, 244201HSINGH,244624JRAM,243426JRHUDA,243595JAHMAD,243010KDVERMA,243198KSINGH,244246MSINGH, 244481MSINGH,244474RTALEKAR, 244362SSTOMAR,244020SCHAND,243803SKUMARK,244262TCHANDRA,244024UCHAND,RIS:-244947AKSINGH,245728AKTIWARI,244984ANAKIAR, 245781BKJANA,246150 DPMURUGAN,243952DKMETYA,245423MSINGH,245994MRCHOUDHARY,244417PSINGH,244821PARKASH,245451RKMISHRA, 245306RKUMAR, 244950 SDEWIVEDI, ARTYSUBMAJ:- 273552AKUMAR, 273907ASKATHAT, 268546ASINGH, 271962ASINGH,266277BSYADAVA, 273556BSINGH, 273756BLBALAI,273764DKNAMDEORAO,272614DSINGH,272399GRAVICHANDRAN,266515GSINGH,271693HSINGH,272727HSINGH, 273982HSGOYAL, 272710ISINGH,272096JSINGH,265909JHSINGH,265912JAIPAL,275633JSINGH,270690KALESHCT,274145KBTEWARI,271121KSINGH, 273877KVREDDY, 274538MSINGH,274011MSINGH,273973MKUMAR,271198MSHAFI,255086MMISHRA(RT),272804NSINGH,273650PARCHUNAN, 272260PDEKA,272568PSGEORGE, 271220RSINGH,271688RAJPAL,271596RAVIHM,273901RKSPAL,270291RSINGH,270527RLAL,269954SKYADAV, 272946SBANKHEDE, 270936SKUMARM,270253SSINGH,274324SSBHADOURIA,272857SKUMAR,274382SAYASHAVANT,268983SSSINGH, 271333S SINGH, 271125SSINGH, 274062SDMANJU, 274448SUNNYMV, 274370SSINGH, 256698SPSHARMA(RT), 255750SKPANDEY(RT), 270899TSINGH, 270518VPRAKASH, 274563VENKATESANAV, 270080VKUMAR, 266564VSINGH, 274395VRBORA, 270696WDANANDA, SUB:-279049AKPARE, 278951 AKUMAR,279408BSINGH,275298BPKUMAR,280873BRIJESH, 274841BSINGH,275742BRAMAIAH, 274602CSDAS, 280017CSSINGH,278279DSINGH, 279544DSINGH,278501DSKUSHWAH,277621DVSINGH, 273902DKUMAR, 281317GSINGH, 279813GSINGH,273972GDMALLAPPA,274422HSINGH, 275602JABALIRAM,275428KGRASU,280823KMALIBHAI, 275607KKJOSHI, 278753KLYADAV, 277767KPAL,280821LSINGH,274899MSDHONDIBA, 270497MKUMAR, 275460MKYADAV, 281581NSINGH,274510NKUMAR, 278381NSINGH,280040NSYADAVA,278547PBINUSM,282162RSYADAVA, 272102RPARSAD,277254RSSIKARWAR,276501RKUMAR,276407RKRANA,280715RBAKSH,277854RAVEENDRANKP,279405SSRATHORE,271666SHIMA MPEERA,277839SPANDEY,278193SYADAV,277869SSYADAV,274592SKUMARC,272019SPRASAD,283663SKTHAPA,276669SURESHPP,277452TSSIVACH ,276260VJOYT,277510VARUGHESETD, 274086VIJAYANMP,260124VKUMAR(RT), 277041VISWAMOHANANB,AADSUBMAJ:-301166AKUMARPG, 301087AKGANPAT,300485HEMANTHADP,299539JLAL,301297MNARENDER,300730NSINGH,301357RSINGH,300433RKSHARMA,300708RMADHAPPAN, 301415 SATYAWAN,300734SKSINGH,300501USAHA,301011VPRAKASH,301302VSINGH,SUB:-302662AKUMAR, 303847AKUMAR, 300244BKDIXIT, 301983BSRAMRAO,303433CPSINGH,301473GSBHADAURIYA,301491HSSHISHODIA,302672JSINGH,303025JNATHA,301445LPRASAD,302126PSGANAPA TI,302668RSYADAV,302862SKUMAR, 302820SKUMARP,301788VKUMAR, ARMYAVNSUBMAJ:- 275014JSINGH,301243KSNRAO,274784PNBHILA, SUB:- 850029PSRAO, MEGSUBMAJ:-308809BKSINGHA,330780JKUMARR,308293JFERNANDES,308960LSRINIVASAGAN,309419MMURUGESAN, 307719 PMONDAL, 308458RGOPAL, 226152SSHARMA(RT) ,309040YVREDDY, SUB:-310826ASAHEB,308972BASHEERT,311122BHUPALANPK, 310494JASTIVRAJU, 311127JCHACKO, 311086KRAVISEKHAR, 310148NAGESHAA,310738PGSBABU, 310145PRAMANA, 310739 RAJENDRANG, 311155RAMASAMYT,309908RKUMAR,310731SMURUGESAN,310728SVENKATARAMANA,311760SKATTI, 309910SKUMARC,311089VSIVAKUMAR, BEGSUBMAJ:-331734AKANAND,339030ASINGH,329717BTRIPATHI, 331860CSNARAYANA,339451DSRAWAT, 339191DSINGH,331057 GYADAVA, 338928GSINGH,331436IKHAN,339128JSINGH,338860MSKHATI,339230NSINGH,331345PCPANDE,331859PSKHANKA, 331904RKMISHRA,331527RSINGH, 339234RBSYADAV, 339272RCHAND, 330884 RPRASAD, 331494R GOPAL, 339124RNSINGH, 331101RPSINGH, 331181SDUTTA, 331089SKSINGH, 207658 SPACHAURY, 339255VKSINGH,SUB:- 341072AKUMAR,340229AKUMAR, 340322AKSINGH,341115BPRASAD,341066BSINGH,338309BMAJI, 340208BDAS,340475GSINGH,341114GSINGH,341264HRMALLIK,341067JCNATH,340249LSINGH,340698LSKAINTURA,340209MCNATH,340853MKSINGH ,341225MKUMAR,341221RSINGH,330725RSINGH,341292RKTHAKUR,340244RSINGH,340705RKUMAR,340311RDAS,341068SPAL,340319SKUMAR,34023 7SSINGH,340693SSINGH,341073SUKDEV,340232SKSINGH,340317SSINGH,340206SKUMARDE,341263VSAGAR,341224WSINGH,BOMEGSUBMAJ:- 350665AKSINGH,351660AKUMAR,351416AKUMAR,330734AKSINGH,332098BSINGH,351624JSINGH, 350637KMURUGAN, 351669LSINGH,350085 MRBISHNOI,351722NKROY,351591PDASS,350585RSINGH,350990RJMATHAVAN,351672SKVERMA,351605SSINGH,351377SSINGH,351397SATYAWAN,3 50697SPAPPASAHEB,351443SKYADAV,351607SSINGH,350760UKSHARMA,SUB:-352471ASRAWAT,352647BSINGH,352486BSINGH, 351939 BPKSINGH, 352560BSPANDURANG,352435DSGURJAR,352611DDPANDURANG,352563GBDIGAMBER,352653GRBHAGWAN,352093GSINGH,352732GSINGH,352490 GSINGH,352595HSCHAUHAN,352449HSHANKA,352501HSINGH,352529HSINGH,352644JVPANDHARINATH,352690JSINGH,352648KSINGH,352758KSIN GH,352092KSINGH,353178KSINGH,352641LKPAL,352903MKVERMA,352639NSINGH,351708PBSAMBHAJI,352521PSSAKHARAM,352654PSINGH,352589 SBBABARAO,352609SKGOVINDRAO,352096SHPUNA,352540SPMISHRA,352448VBKUSHWAHA,SIGSSUBMAJ:-379229AAHAMAD, 380588BKASAIAH, 379979BKBSINGH,,379293DRYADAV,379509DRKAUSHAL,372507GSINGH,378980JGGOSWAMI,379064JSINGH,372656JOHNSONPV,373099KJPRAKASH, 379515KSINGH,372174KSNAYAL,379667KKSINGH,372189KULASEKARALVARC,378788LCHAND,379495 MMKASI,379340MSINGH,372636MSINGH, 379126 MSCHANDEL,378981MMAMINSAHEB,379334NSONOWAL,379074NSSANGHA,379695NKUMARM-IN-D,378782PKSAMANTARAY, 372661 PCSAINI, 379211RKSUKLA,380663RKUMAR,379855RAAMBADAS,380110RCHANDRA,379127RGPATIL,379336SKUMARA,378781SANSARI, 378566SPRADHAN, 378944 SABARBHUIYA,379841SKUMAR,373326SATYENDRA,379493SENVJOHN,379339SSINGH,378556SSINGH,378995S VSINGH,379228SKPAL, 374022SSINGH,379443SCHAND,379492TKYADAV,372629VSUBRAMANYAM,SUB:-382097ANBALAGANS,384066BRAM, 382930DHARAMVIR, 385503GANESHS, 383555ISINGH, 383302JGSITARAM, 381268JOHNSONT, 382943KSAHOO,382438KSAIR,384091 MADHUSOODANANVP,383680MKUMAR,384873MEREDDY,382947MPAL,383970PPAKUMAR, 384244PKUMAR,383571PKBISWAS,382978PCHANDRA, 382935PCPAWE,384431RKRAI, 382812SKUMARPV,382510SKYADAV,380635SSSINGH,382472SKSINGH,384247STALINN,GUARDSSUBMAJ:- 404206BLSHARMASM,404241CRBRAO, 403923IPCHATURVEDI,404488KPSINGH,404064 MLSHARMA,404180SLAL, 404487SKUMAR,404196VKUMAR, SUB:-405305DVSYADAV,404956JAGBIR, 404398RPSINGH,403687RSINGH,404455TSINGH,PARASUBMAJ:-413300HSINGHSM, 412011RSJOSHI(RT), 413303TANGCHUKSM,413445VSMEHTASM, SUB:-13688BSINGH,413745GDUTT,413701GSINGH,413835ISINGH,413610MKARKI, 413471MSINGH, 413710RSKARKI,413692RKUMAR, 413563RMLAXMAN,413539SSTOMAR,413740SYADAV,413504SLAL,413437SSINGH,413564WSKRISHNA, MECHINFSUBMAJ:-421110AKUMAR,421364DKUMAR,420993GSUDAWAT, 21303LKUMAR,421365PRKBBHAI,421598RPSHARMA,421261SPSINGH, 421456UNCHAUDHARI,421122UKBAL,SUB:-421487KMOURYA, 421522LSRAJPUROHIT,421664LAMURALIDHAR,421733MSMARUTI,421769RKAPOOR, 421859RBYADAV,422329SNAND, 422160SSIWANI, 421513TVREDDY, 421779UCHAND,PUNJABSUBMAJ:-429687HSINGH,430541IPTRIPATHI, 430145LSINGH,430565RKSINGH,430619SSINGH,430330SSINGH,430417SKUMAR,SUB:-431437DSINGH,431309GSINGH,431071HSINGH, 431190JSINGH, 431375JSINGH,430940KSINGH,431328KSINGH,431223MSINGH,431683MLAL,431396MSINGH,431204PSINGH,430942RSINGH,431367RSINGH,431712RCS HARMA,431684RSINGH,431358RKUMAR,431198RKUMARM-IN-D,431771RDASS,431710SKUMAR,431402SSINGH,431096SSINGH, 431772SSINGH, 431493SLAL,431337SSINGH,431415SSINGH, 431199TRAJ, MADRASSUBMAJ:-440207DSHUSSAIN,440253GVSEKAR,439684KSIVAKUMAR, 440110NGNARAYANANSSME,439918RAMESHK,440194SATHEESANSSC,439566SKSAHEB,440112SRAJU,439900SRIDHARAS,SUB:-440916AGRAJ, 440273AKUMARGS,440546BBHASKARAN,440422DINESHANK,440506GTRAJU,440114KARAJ,440813PERUMALS,440682SAJEEVKK, 440881SRBABU, 440675SBREDDY,440324SKALE,440684SKUMARKS,440703UKUMARM,GDRSSUBMAJ:-451051LCHAND,450822MSINGH,448061SALI(RT), SUB:- 451909AKUMAR,451872HDSINGH,452001KSINGH,451560MRSENGWA,451642MAFAZUDDIN,451332MLAL,451277MASFAK,451839MHUSSAIN,451646P SBHATI,451614RSINGH,451073RSINGH,451610RKUMAR,451879RHARI,451935RCHANDER,451589SCJAT,451260SALI,451609SSINGH,451762SKHAN, MARATHALISUBMAJ:-459789BVTUKARAM,459608HKRAMA, 459661KSGANESHRAO,459652KMANNASAHEBSM,459677NJGANAPATI, 459538PDSHRIPAT,459864RSSADASHIV,459799SDDINKAR,459685SCHANDER,459883 SURESHMA,459585USTHAKUR,459638YDVASANT,SUB:- 460381CTMARUTI,460405DDYASHWANT,460466GHBHUJANGRAO,460420JVHANUMANT,460886KYKASHIRAM,460249RSINDHE, 460474SS SAKHARAM,460653SVVISHNUDAS,460465SDPANDURANG,460162SRGANGARAM, RAJRIFSUBMAJ:-470539ASCHOUHAN,470590AKSINGH, 470604BSINGH,470526BSINDA,470313BCHOWDHARY,470449CSINGH,829087DKUPADHYAY(RT),470432MSINGH,470726RKMAHLA, 470583RSINGH, 470569RSINGH,470439SKUMAR,470679SSINGH,470836VVERT,470532VSINGH,SUB:-470487ASINGH,471332JSINGH,470722KSINGH, 471237 PSINGH, 471416RKUMAR,471262RAMJAN,471311SSINGH,471172TCRAJPUT,469146VKABUSARIA, RAJPUTSUBMAJ:-480419ARAM,623071APANDEY(RT), 480290MKSINGH,479679NLGURJAR,480377RSM-IN-D,480244SRAM,480257SCHANDRASM,480235SKGURJAR,SUB:-480993AKPANDEY, 481027 ASGURJAR,480932BSGURJAR,481271BNMUDGAL, 480998CSGURJAR,481431DSBHADURIA,480953DSGURJAR,480883DSINGH,481163HBSCHAUHAN, 481532JKUMAR,481533KSINGH,481350KKUMAR,480355MSSHARMA, 480242PKUMAR,480515PNPANDEY,481303PLAL,481373RAHUL,481170 SKSINGH,481449SKSINGH,481289SBAHADUR,480457SMSGURJAR,481204SRAM,480862USINGH,481520VSINGH,481562VSINGH, JATSUBMAJ:- 489936BSINGH,490662DRAM,489986HKISHAN,489999JSINGH,490010KCHANDER,490608KRJAT,490264OSINGH,489865 PSINGH,489953RSSIROHI, 490586RKSHARMA,490079RCHANDER,489922RSINGH,489872SSINGH, 490085SSINGH,SUB:-491206AKUMAR,491151BSINGH,490967BHARMAL, 491408BSINGH,490825BSINGH,490940DSKASHMA,490873DSINGH,490963GSINGH, 491096JSINGH,490712KSINGH,491088KRAM,490819MRAM, 490823NSINGH,490852PRAM,491169RCSINGH,490844RSINGH,491168SKUMAR,491398SKUMAR,491199SNKASNIAN,488298SCHANDRA(RT),SIKHSUB MAJ:-499699BSINGH,499597BSINGH,499557DSINGH,499633DSINGH,499751GSINGH,499599HSINGH,499382HSINGH,499494KSINGH, 499380LSINGH, 499679PSINGH,499692RSINGH,499624RSINGH, 499448SSINGH, SUB:-500390BSINGH, 500345BSINGH,500709BSINGH,500789KSINGH,500623 KSINGH,500674KSINGH,500514MSINGH,500483OCHAND, 498395PSINGH(RT),500462RSINGH,500675RSKHERA, 500851RSINGH,500379 SSINGH, 500648SSINGH,500720SSINGH,500729WSINGH,SIKHLISUBMAJ:-509428GSINGH,509609GSINGH,509822GSINGH,509843HSINGHM-IN-D,509832JSINGH, 509491JSINGH,509351MSINGH,509634SSINGH,SUB:-510450ASINGH,510420BSINGH,510332HSINGH,510181HSINGH,510262NSINGH,510272PSINGH, 510484PSINGH,510418RSINGH,510382SSINGH,DOGRASUBMAJ:-521301AKUMAR,520782BKUMAR,521289CLAL,521219DSINGH,520796KSINGH, 521033KSINGH,520967KRAJ,521304KSINGH,521236NSSMEDAL,521153PKUMAR,521173RKUMAR,520978RKUMAR,520882RKUMAR,521084TCHAND, SUB:-521935AKUMAR,522188AKUMAR,521158BSINGH,521943BSINGH,521791HSINGH,521688JSINGH,521667JSINGH,521939KKRISHAN, 521710 RKESHIV,521845RKUMAR,522199RKUMAR,521536RSINGH,521250SSINGH,521784SCHAND,521826SKUMAR,521726SSINGHM-IN-D,522014SKUMAR, GARHRIFSUBMAJ:-530160ASINGH,530547ASINGH,530863ASRANDHAWA,530325BPRASAD,528016MPRASAD(RT),530575NSINGH,530931RSINGH, 528017SDDWIVEDI(RT),530741SSINGH,530574USINGH,530076VSINGH,530439VSNEGI,530286YSNEGI,SUB:-531483ASINGH,531222BSCHAUHAN, 531436DSINGH,531568GCHANDRA,531448HSINGH,532149KSINGH,531472KSINGH,531261MSINGH,531689MSINGH,531638PCHAUHAN,531287PPRASA D,531643PNAND,531500RSINGH,531515SSINGH,531502TSINGH,531324VKBAMOLA,KUMAONSUBMAJ:-540384BSINGH,540410BSINGH, 540081 BSNEGI,540564BSINGH,539951GCHAND,539306HSINGH,539935HSINGH,540263JPRASAD,540268JSINGH,540463LSINGH,540498MSBISHT, 540683 PCPANT,SUB:-541311ANAYEEM,541190ASINGH,541400GBALLABH,541237GSINGH,541403HSMAHARA,540868JSINGH,541816KSINGH, 541444 PKUMAR,541384PKKARNATAK,541595PGIRI,541491RSINGH,541559RGIRIMEDAL,541618RPAL,540694SVSINGH,541445TCKAPRI,541008USPAWAR ,ASSAMSUBMAJ:-549787ACNATH,549671BBSARKI,550081JBCHETRI, 549669MKGOGOI, 549751NJSINGHA, 549866RBDLAMA, 549814 RAVICHANDRANR, 549800S,GIRISA,549572TKHONGSAI,SUB:-550832DRBORMAHELA,550500HCDAS,550646HRANGKAPTLUONG,550015KKHAUTE, 550628KKSINGHA,550370LRUATA,550177RCMEDHI,550426ROLIANA,550530SDSINGHA,550275SMCRAY,548188SSANAL(RT), 550178SRAY, 550744ZOCHHUANMAWIA,BIHARSUBMAJ:-560214AKSARANGI,560367BKUMAR,560236CLRAM,560279DKBEHERA,560227DADHIKARI, 559747 DDAYAL,560102MNAIK,560054MNMOHANTA,560151MORAON,560218RSKUNTIA,560233RNMANDAL, 560159SKSINGH, SUB:-560853DSTIU, 561332MKUMAR,560914NTOPNOSM,561028RSINGH,560361YXALXO,MAHARSUBMAJ:- 570371GLJAT,569869MNEGI,570101NCHANDRA,570089 PKYADAV,569899RSINGH,570185RLAL,569916SBRAMBHAU,SUB:-570559AKUMAR,570550BKUMAR,571517BSRAWAL, 571513GSINGH, 571307 HSSHARMA,570607ISINGH,570424ISINGH,570586 JSRAWAT,570624MAHIPAL,571429MKSUMAN,571518MSINGH,570739NMAGESH, 570523NPSINGH, 571136PSMEHTA,571414RCHAND,570560RLDHAKA,570783SAHAMAD,570535TRSINGH,571406VKUMAR,570462VCHAND,570951WRDAYARAM, JAKRIFSUBMAJ:-220856ANMISHRA(RT),581235CLAL,580938CMANI,581196DSMINHAS,580860HRAJ,580901JSINGH,580326KKRISHAN, 580909 PKPRADHAN,581130RKSHARMA,580679RKUMAR,580985SRAM,580908UNSINGH,581023VKUMAR,SUB:-581992ASINGH,581780AKUMAR,581868 AKUMAR,581652DSKUNWAR,582087DPAL,581721DRAM,581840GSINGH,581762GURBHAJ,581647GSRANOTE,581804JPPATHAK, 581711JRAM, 581944KKUMAR,581725KSINGH,581908KSINGH,581851LSINGH,581555MSHAFIQ,582066NDATT,581554NKUMAR,581759NSMANHAS,581772OSINGH,5 81830PKUMAR,578574PKUMAR(RT),581752PSINGH,581695PSINGH,581769PCSHARMA,581877RKUMAR,581943SCHAND, 581676SKUMAR, 581897TKUMAR,581835VSINGH,581751YPAUL,LSSUBMAJ:-588463DSINGH,588295NSONAM,SUB:-588591MSHAFI, 588636RNORBOO,588514 SPALJOR,588610TTUNDUP,588711TGONBO,588684TSONAM,NAGASUBMAJ:-590194KKANAL,SUB:-590321GSINGH, 590346KSINGH, 590370LKTANAL, 590383WSGANAL,590279WJANAL,JAKLISUBMAJ:-593720ASINGH(BM),593458FKARIM,593612GLAL,593731JSINGH,593694KCHAND, 592039 MKRAI(RT),593611NLAL,593631PSINGH,593618YPAUL,SUB:-594277AMKHAN,594107ACHAND,594430AKUMAR,594077HHUSSAIN,594191IAHMED, 594095IAHMED,594228JSINGH,594267JPAUL, 593688KSUTTAM,594247KSINGH,594295KSINGH,594451KSINGHSM,594199KSINGH,594181MAHMED, 594226MASLAM,594334MFAZAL,594671MKABIR,594192MMAJID,594299MSHABIR,593620NSINGH,594278PSINGH,594428RCHAND,594314RPAUL,5944 01RLAL,594180SSINGH,594429SLAL,594036SMOHD,594073SCHANDER,593919SSBHULLAR,594496ZHUSSAIN,1GRSUBMAJ:-602729BBGURUNG, 602745TBTHAPA,SUB:-613031ELEPCHASM,603119TBPUN,3GRSUBMAJ:-607769DBTHAPA,SUB:-607856BTHAPA,607962CBTHAPA,608013HBPUN, 608060KCTHAPA,607920LPBUDHATHOKI,607926MBTHAPA,607994OBTHAPA,607910PBROKA,4GRSUBMAJ:-612705HBGURUNG, 612725 MMGURUNGSM*, 612655NBRANA,612728SBGURUNG,SUB:-612864GTHAPA,612971MBGURUNG,612783PBTHAPA, 5GRSUBMAJ:-617912GBRANA, 617827HBRANA,617920LKGURUNG,617876YBGURUNG,SUB:-618090BBPUN,618191BBGURUNG, 618158GBTHAPA,618092MGURUNG,618171 RLSHRESTHA,8GRSUBMAJ:-623757RBRANA,SUB:-624014DBGURUNG,624029KBTMAGAR,624075NP SHRESTHA,623983PBTHAPA,623998SBTHAPA, 623986YBTHAPA,624129YPBUDHA,9GRSUBMAJ:-629925LBCHHETRI,629927LBAHADURKC,629983NBKHATTRIMEDA,629873PBSUYAL, 629913 RSBHANDARI,SUB:-630118BRKHATRI,630099BHPAUDEL,629135BDTRIPATHI(RT),630116HBGODAR,630060JBCHHETRI,630013 KBKHADKA, 630117NBGHARTI,630052RCHHETRI,630119RBCHHETRI,630079RCHHETRI,630051TBMALLA,11GRSUBMAJ:-634710KBRAI,SUB:-635157 DBPUN, 635131LBTAMANG,635098NPLIMBU,635103PPSELING,635371RKTAMANGSM,635262RPRADHAN,635138SKRAI,635144SSRANA,635140 UKLIMBU ,ASC(SOUTH)SUBMAJ:-666048APRAKASH,665674BSINGH,665988GSMER,667717HCHANDRA,660079JPNMISHRA(RT),664891KSINGH, 664901 MSINGH,665871PSINGH,665850SCHAND,643283SSRAWAT,660078SKUMAR(RT),660508TPPANDEY(RT),664989YSINGH,SUB:-669222 AERAO, 670515BPSINGH,667513BCGHOSH,669183BKDAS,670456BKSINGH,667942ISKHICHAR,668119JKHAN,669244MSRAWAT,670366NSINGH,669208NSINGH ,669014RSINGH,ASC(AT)RISMAJ:-681263OPRAKASH,681286RSINGH,681346SPAL,RIS:-681585ANAYAK,681707AKUMARV,681573DNRAJU, 681575GSINGH,681552KYADAV,681539KSINGH,681535MSMEHTA,681544MSINGH,681654MANGALWA,681647MUNIAPPANP,681613OPRAKASH,68154 5PSINGH,681555PDEKA,681548RKANWAL,681579RKMISHRA,681565RNYADAV,681568RKUMAR,681525STNARAYAN,681580SPRAJAPATI,681537SKSI NGH,681522SBIHARI,681541SKUMAR,681550SSINGH,681610TBREDDY,681540VCHAND,681546VRSAGAR,681536VPRAKASH,681538VJEE, 680756WJPSATYAWAN,AMCSUBMAJ:-698473AKDUBEY,699424AKUMAR,698821BSDEV,697716DSINGH,698549DKUMAR,698031 DKUMAR, 697757KTBANDAM,694631KCSINGH,694252KARAMVIR,698779KSGURJAR,694947KUMARAHS,697705KSARMA, 699160MSINGH, 697490 NSRATHORE, 694613ONKAR,697361PKUMAR,698717PKMISHRA,698711PKUMAR,698443RSPARIHAR, 694612RSINGH, 697851 RSINGH,698544RMAHTO,697355SNAYAK,694941SSINGH,698818SSBISHT,698720SKBHATT,694387VSSKUSHWAHA,696535VTHAPA, SUB:- 700804BNAYAK,700048BCPANT,700679BSINGH,700010CSINGH,699836DNDIXIT,700482DLAL, 700327GSINGH,700810MMOHAN,701020 MJYOTHINATH,699858NSINGH, 700544PPAL ,698054RSRAJ,701095RSSINGH, 700805RAVTAR,700476RCKUMHAR, 700803RLPAL, 701570RSRAM, 701507SGEORGE,700280SSCHAUHAN,700725SRMAHEMUD,700534SSINGH,700808TGOHAIN,700445TPTRIPATHI,698421USINGH,700263VSINGH,69549 9VKUMAR,700733VKSINGH,AOCSUBMAJ:-729077AKDAS,729551AYADAV,729130BSDASH,729545CSINGH,729585GSELVAM, 729305HLAL, 725254IDHARMALINGAM,729054KPRASAD, 729146KKSINGH,728932MRAM,727152RKBAL,729606SKMOORTHY,729722SSINGH,729701SKUMARM, 729712SPAL,725708SSINGH,728944SKSAINI,728928VSINGH,SUB:-730418AKUMAR,728509BSINGH,727991BKYADAV, 731086DHARMENDER, 728631HCSHARMA,730098MMARANN, 730647MDANSARI,728103PKPANDEY,730712PKMELEVEETTIL,730967PKSINGH,728047RAJANK, 731157RAMACHANDRAN,728566SKSKUMAR, 730447SLPATIL,728217SUNILCKUMAR,730451SKUMAR,730644SSINGH,728568VKUMAR ,EMESUBMAJ:-762235AKTIWARI,765012AKMAITY, 759589AKUMAR,759216AKUMARD,759210AYYANANK,766211BKKOLI, 759352BSINGH, 766834BJHARI, 759610BLGUJAR, 765004BPKHANDAL, 759412DSINGH,759538DDATT,767308DNSHARMA, 758747DKMALLICK, 759013DKSRIVASTAV,759032GEORGEPITHAPPIRI,759031GDAS,759166GDUTTA,759022GSINGH,758600HUKHAN,762296HLAL,766839HRAM,765755JS SOGARWAL,766395JSINGH,766272KKUMAR,758778KNRAO,767152KAHMED, 763993 KKUMAR,759045MPALANIAPPAN,757540MSINGH, 766432MKKISAN, 759529MSHUKLA, 766313NSDOBAL,766334NPSINGH,766583OPMALI, 765647PLAL, 759525PARAMJIT,765968PCHAND,757738RSDANDOTIYA,761689RSINGH,759544RJAGA,759040RSINGH,762203RCHANDER,766757 RVSINGH, 757549RBSHARMA,759055RDSINGH,759211RKISHORE,766262RNARESH,759179RRPSINGH,766094RDEVADASU,759030RSINGH, 766261 SLRAO,766735SKUMAR,767870SKLENKA,759215SKUMAR,758814SSINGH,762892SPARKASH,757541SBLAXMAN,759207SKUMARG,766222SPYADAV,7 66274SCHANDRA, 765011SKSAMAL,760964SCHAND,765967SKUMAR,759713SKUMARTN,759550TMAHANTA,SUB:-769467ASGUPTA, 767475 ASMAHAKUR,767521 AKYADAV,764861DSINGH,768989GNATH,767481HSINGH,768950HGARAI,769366JSINGH,767584JKJHA,766047KARAO, 68312KKROY,771273 KSUBRAMANYAM,767914MKSWAIN,768324MKUMAR,768315MSYADAVA,766667MRVIRBHADRA,766674OPSINGH, 768321OPARKASH, 767482PRAKASHMP,763186PREGUNATHAN,767522PSINGH,770546RCHAMLING,762059RKUMAR,766668RKPRASAD, 766864 RSINGH, 767718SMOULALI,767867SPPRASAD,763189SRAY,767527SGHOSH,767483TSINGH,770738VSINGH,767478VKSKUSHWAH, 767534 YSGAUTAM,AECSUBMAJ:-804230GSINGH ,804426 JOSEKJ,804415RCHANDER,804057RSINGH,804580SKUMAR,804417SKUMARN,804225UKUMAR, SUB:-804678JBIJUCT, 804530KSINGH,804672 NKMULIKA,804774NPSKANWAL,804872PARKASH,804912PLAL, 804769UKSINGH,804494VCHAUHAN, RVCRISMAJ:-797664AKJHA,797596 RKUMAR, RIS:-797745PNYADAV,797735ZSKRSINH,INTSUBMAJ:-811309BBSINGH,811246JCHAND, 811550SPRASAD,811253SKUMARS, 811278SSINGH,SUB:-811646AKUMAR,811722BSINGH, 811807DHARAMVIR,812137KSREDDY, 811602LSINGH, 811598LSINGH,812042MSBISHNOI 811614PSGHUMAN, 811792 RSINGH,811842RLAL,811747USINGHA,CMPSUBMAJ:-819453GKTIWARI,819499 JSRAMACHANDRA,819462MNMSINGHA,819505SRAM,819498TC YADAV,819532VPSINGH,SUB:-819919MRAHMAN,819984SUDANANDAP, APTCSUBMAJ:-826231SKHAN, PNRSSUBMAJ:-829473DRAM,829494VSINGH, SUB:-829601JSJAT,DSCSUBMAJ:-841547JSINGH,842335KRAJENDRA, SUB:-843504GSINGH,842609GSINGH,843316JSINGH,843215JOSECM,843689KRAM,843365MSINGH,843644PSINGH,842612RMSHARMA, 843678 RSINGH,843692SCGIRI,TASUB:-5803ARAJ,5734BYADAV,5719BRREWAR,5245DBSINGH,5586HSINGH,4694HSINGH,59993HSINGH, 5482KPARHI, 5115KKISHOR,5495KKUMAR,5855KLTHAKUR,5844MLJAT, 6043MASIDDIQI, 5497NCHANDA, 5890NKUMAR,5663NSUBRAMANIAN, 5463 PGREDDY, 5682PKUMAR,4913RSINGH,5621RKUMAR,5082SCBISWAL,5657SSAJANE,5849SNATARAJAN,5840SSKPANDEY,5732SSINGH, 4740SKSINGH, ********